Pilotowe badanie fluktuacji ciśnienia w układzie oddechowym w warunkach wdechu wykonywanego przez opór z wykorzystaniem elektronicznego próbkowania sygnału w czasie rzeczywistym.

W praktyce klinicznej przy stwierdzeniu obturacji wykonanie farmakologicznej próby rozkurczowej należy do postępowania standardowego a ocena różnic dwóch obwiedni fazy wydechowej i par wartości zmierzonych parametrów ułatwia podejmowanie decyzji terapeutycznych. Znane są standardowe procedury pomiaru siły wdechu z zastosowanym oporem (np. InCheck), jednakże uzyskiwana w ich wyniku chwilowa wartość szczytowego przepływu wdechowego (PIF) nie pozwala na wnioskowanie o kształcie obwiedni.  W badaniu pilotowym zaprezentowano możliwości próbkowania ciśnień w przestrzeni dróg oddechowych  w warunkach zastosowania konkretnego oporu wdechowego. Wykorzystano w tym celu oprogramowanie kalkulatora nebulizacji OLCIA wraz z dedykowanym modułem pomiarowym  cechującym się rozdzielczością próbkowania 30 milisekund dla skali czasu oraz z dokładnością 5,5mmH2O dla pomiaru ciśnienia. Źródłem oporów było urządzenie Threshold IMT™ firmy Clement Clark. W arkuszu kalkulacyjnym odtwarzano obwiednie fazy wdechowej osoby dorosłej odpowiednio dla zastosowanych oporów 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 cmH2O. Zaobserwowano zjawisko silnej korelacji wartości ciśnienia wdechowego z wartością zastosowanego oporu (współczynnik Pearsona R=0,98). Znaczącej zmianie ulegał kształt obwiedni: wraz ze wzrostem oporu obserwowano jego spłaszczenie w porównaniu ze znanym obrazem sinusoidy, co było skutkiem 2,5 krotnego wydłużenia czasu wdechu między oporem 10 cmH2O a 40 cmH2O. Moment pojawienia się ciśnienia szczytowego(PIP) był relatywnie stały i wahał  się w granicach od 0,33 do 0,54 sekundy od początku wdechu. W związku z powyższym wskaźnik TPIP%FIT spadał od wartości 25% do 10%. Mając na względzie fakt, że różnica ciśnień między powietrzem atmosferycznym a znajdującym się w płucach jest jedynym czynnikiem generującym jego przepływ,  wydaje się,  że na drodze poprawnego doboru inhalatorów proszkowych zasadne jest podjęcie dalszych badań, mających na celu uporządkowanie pojęć i ścisłe, wzajemne powiązanie rezystancji wdechowej wyrażanej w centymetrach słupa H2O, przepływów mierzonych za pomocą zwężek i towarzyszących im ciśnień wdechowych w jeden spójny układ.

Kliknij na obraz aby przeglądać plik PDF