inhalacje logo 2b

AEROZOLOTERAPIA.PL

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

inhalacja.

RDD 2017 Plakat 1

Calculation of the Delivered Dose in Patients Undergoing Nebulized Asthma Therapy

Postrzeganie nebulizacji  jako sposobu emitowania określonej masy leku na jednostkę czasu w postaci aerozolu nie jest kontrowersyjne, ponieważ wynika wprost z technicznego opisu sprzętu, w którym objętość zużywanego powietrza oraz objętość zużywanego leku są precyzyjnie opisane1). Podobnie – nie ma konieczności uzasadnienia poprawności twierdzenia, że proces oddychania podlega regułom a parametry oddechowe są mierzalne. Biorąc pod uwagę te dwa aspekty terapii, mianowicie wymierną produkcję aerozolu o znanym składzie oraz wymierne objętości oddechowe, które aerozol przy terapii wypełnia – nie ma teoretycznych przeszkód, by zadać pytanie, w jakiej proporcji aerozol wypełniający drogi oddechowe pozostaje do objętości aerozolu traconego w czasie pracy inhalatora przypadającej na czas wydechu oraz traconego w sytuacji, gdy produkcja aerozolu w czasie wdechu jest wyższa niż możliwość jego poboru objętością wdechową.


Kliknij na obrazek, by pobrać plakat w formacie PDF

Autorzy proponują prześledzenie procesu usystematyzowania pojęć oraz procesu algorytmizacji pozyskiwania wartości parametrów niezbędnych do oszacowania dawek. Na etapach pośrednich (gromadzenia danych) są nimi: wiek pacjenta i masa ciała, z których wyprowadzone są wartości częstości oddychania, czasu trwania fazy wdechowej oraz objętości pojedynczego oddechu. Dokonywany jest również dokładny opis sprzętu i parametrów produkowanego aerozolu.  Na etapie wykonawczym, znając cechy stosowanego leku możliwe  jest oszacowanie dawki  realnie dostarczanej i dawki deponowanej.


1) Stosowanie do celów terapeutycznych inhalatorów opisanych w zakresie kluczowych parametrów jest zdaniem autorów bezdyskusyjne, podobnie jak bezdyskusyjna jest zasada dopuszczenia do użytku medycznego wszelkiej innej, wyłącznie certyfikowanej, aparatury medycznej, sprzętu, materiałów itd., itp.

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL