aerozoloterapia logo

AEROZOLOTERAPIA.PL

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

Cykl oddechowy i jego wpływ na dawkę dostarczaną

dla lekarza fizjologia oddychania

Oddychanie: cykl oddechowy, fazy wdechu i wydechu.

Oddychanie jest naprzemiennym, cyklicznym przemieszczaniem powietrza do płuc (wdech) i z płuc (wydech), dokonywane w drogach oddechowych. Czas pojedynczego cyklu oddechowego (RCT) składa się z czasu trwania fazy wdechu (IP) i czasu trwania fazy wydechu.

 Podstawowym prawem rządzącym leczeniem inhalacyjnym jest fakt, że podanie leku możliwe jest wyłącznie w  fazie wdechowej. Nie ma możliwości podania leku, gdy powietrze jest wydychane.

Liczba oddechów wykonywanych w ciągu minuty i proporcja trwania faz zależą m. in. od wieku, charakteru choroby oraz typu i stopnia nasilenia duszności.

Nie ma dwóch identycznych typów oddychania, zatem nie można z góry określić uniwersalnych zaleceń prowadzenia skutecznej inhalacji.

cykke oddechowe

Oddychanie: liczba cykli oddechowych w ciagu minuty (BF).

Liczbę pełnych cykli możliwych do wykonania w ciągu jednej minuty, czyli częstość oddechów wyraża parametr BF.

Cykl oddechowy A jest cyklem powolnym (BF=16 min-1), wykonywanym w warunkach obturacji, natomiast cykl B jest cyklem o tej samej częstości oddechów w czasie remisji skurczu oskrzeli. Podobnie, cykl C jest obrazem szybkiego rytmu oddychania (BF=30 min-1) w czasie zaburzeń drożności oskrzeli i wreszcie cykl D obrazuje normalny szybki rytm oddechowy w tempie 30 cykli na minutę.

W przypadku A i B oraz C i D, przy stałej BF, pomimo różnego kształtu przebiegu pojedynczego cyklu oddechowego, czas trwania, czyli długość cyklu (RCT)  jest identyczny. Zmianie ulega jedynie proporcja faz.

Oddychanie: czas cyklu i proporcja faz.

Znając tempo oddychania, czyli liczbę cykli oddechowych wykonywanych w ciągu 1 minuty (czyli 60 sek) znamy z definicji czas trwania jednego cyklu: RCT = 60/BF.

Przy wolnym tempie oddychania BF 12 min-1 RCT =60/12 = 5 sek.
Przy tempie oddychania BF 15 min-1 RCT =60/15 = 4 sek.
Przy szybkim tempie oddychania BF 20 min-1 RCT =60/20 = 3 sek.
Przy bardzo szybkim tempie oddychania 2 sek. itd, itp.

Czynnikiem decydującym o proporcji faz, czyli stosunku czasu trwania wdechu do czasu trwania wydechu jest typ i stopień nasilenia duszności.

Przy obturacji górnych dróg oddechowych, np. krtani (duszności wdechowej), czas wdechu wydłuża się a czas wydechu skraca się wraz z narastaniem duszności.

Przy obturacji dolnych dróg oddechowych (duszności wydechowej), np. w astmie, czas wdechu skraca się a czas wydechu wydłuża się się wraz z narastaniem duszności.

Oddychanie: obturacja a czas trwania wdechu

Znając tempo oddychania oraz typ i stopień nasilenia obturacji można oszacować czas trwania fazy wdechowej

Czas RCT cyklu oddechowego A jest stały (RCT=3,75 sek), ponieważ wynika wyłącznie z tempa oddychania (BF=16 min-1) i jest niezależny od drożności oskrzeli.

Jednakże czas trwania wdechu jest zależny od dwóch czynników łącznie: tempa oddychania i stopnia obturacji (stopnia nasilenia duszności wydechowej).

Oddychając swobodnie, bez duszności, dysponujemy czasem 1,5 sek na wdech. W czasie napadu duszności czas wdechu, a zatem czas na pobór aerozolu skraca się nawet o połowę i wynosi zaledwie 0,75 sek.

Nie jest możliwe określenie stałych i uniwersalnych zaleceń i sposobów leczenia inhalacyjnego. Konieczne jest dostosowanie zasad terapii nie tylko do wieku, ale również do konkretnej, chwilowej sytuacji klinicznej.

Cykle oddechowe a techniki inhalacji

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL