aerozoloterapia logo

AEROZOLOTERAPIA.PL

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

dawka abstrakcyjna nie uwzględnia sprzętu, z jakiego będzie podawana termedia powrót

Dawka abstrakcyjna

Dawka abstrakcyjna – poruszane zagadnienia : ➀ tabela dawkowania wg GINA 2015,  ➁ dawka wg GINA a substancja aktywna, ➂ dawka wg GINA a stopień ciężkości choroby, ➃ dawka wg GINA a aktualny stopień obturacji, ➄ dawka wg GINA a forma terapii wziewnej, ➅ dawka wg GINA a konkretny model inhalatora. ▷


Na przykładzie astmy oskrzelowej można skonstatować, że zalecenia międzynarodowych grup ekspertów definiują pojęcie dawki w zakresie szerokich klas powiązanych ze stopniem ciężkości choroby. O ile zróżnicowanie dawek wymienianych dla odmiennych cząstek leków przeciwzapalnych daje się wytłumaczyć ich właściwościami farmakokinetycznymi, o tyle bez komentarza pozostawiono istotne, sięgające 1000% zróżnicowanie dawkowania, które uszeregowano wprawdzie w kontekście stopnia ciężkości choroby, jednakże w oderwaniu od metody aplikacji aerozolu. W przypadku utraty kontroli astmy również sama operacjonalizacja wiedzy płynącej z tabel dawek GINA bardziej ciąży ku przesunięciu dawkowania do przedziału wyższej klasy, niż skłania do rzeczowej analizy przyczyn, dla których stosowane dotychczas dawkowanie nie było efektywne.

Tabela dawkowania glikokortykosteroidów wziewnych z uwzględnieniem nebulizacji wg. GINA 2015

W tym właśnie sensie zalecenia grup eksperckich stoją na bardzo wysokim poziomie abstrakcji od szeregu czynników opisujących zdolność poboru aerozolu konkretnego pacjenta oraz od szerokiej gamy i zróżnicowania urządzeń technicznych (MDI, DPI, nebulizacja). Problem stał się szczególnie istotny w momencie pojawienia się nowych wskazań tyczących stosowania budesonidu (w leczeniu podgłośniowego zapalenia krtani), które w pełni abstrahują od istniejącego na rynku sprzętu wykorzystywanego dotychczas w leczeniu dolnych dróg oddechowych, jak również wiedzy na temat rozkładu masowego średnic cząstek generowanego przez taki sprzęt aerozolu.

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL