aerozoloterapia logo

AEROZOLOTERAPIA.PL

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

Nazewnictwo i skróty

inhalacje nazewnictwo i skróty

poszerz swoją wiedzę – zobacz jakie problemy możesz opanować sam

SecuraNova – wiedza o astmie

Nazewnictwo i skróty to jeden z ważniejszych działów podstawowych serwisu

Zapoznaj się z ogólnymi definicjami, opisami i uwagami praktycznymi.

Aerozoloterapia spaja zagadnienia siedmiu wydzielonych obszarów tematycznych w jeden ściśle powiązany ciąg przyczyn i skutków
a zmiana któregokolwiek parametru nieuchronnie wpływa na relacje z pozostałymi i końcowy efekt terapii.

Pojęcia ogólne

➀ W sekcji pojęcia ogólne zgromadzono definicje o najszerszym zakresie znaczeniowym, które będą się odnosić lub występować łącznie z problemami bardziej szczegółowymi.

Opis sprzętu

➁ Sekcja opis sprzętu gromadzi nie tylko ogólne nazwy technik inhalacyjnych czy nazwy typów urządzeń wykorzystywanych w leczeniu wziewnym, lecz również bardziej szczegółowe pojęcia.

Opis aerozolu

➂ Opis aerozolu jest jedną z trudniejszych sekcji działu, zawierającą definicje wywodzące się z rachunku różniczkowego, statystyki i fizyki aerozoli, co często jest motywacją do pomijania tych istotnych kwestii jako zbyt trudnych lub niezrozumiałych.

Układ oddechowy

➃ W sekcji układ oddechowy zamieszczone są wyjaśnienia pojęć anatomicznych oraz uwagi na temat odrębności różnych obszarów dróg oddechowych w odniesieniu do zasad leczenia aerozolami.

Czynność oddechowa

➄ Sekcja czynność oddechowa na na celu przybliżenie zjawisk zachodzących w trakcie oddychania. Hasła w niej zawarte są ściśle powiązane z teorią dawkowania leków. Ich wykorzystanie pozwala na planowanie i prowadzenie terapii inhalacyjnej z wyeliminowaniem podstawowych błędów krytycznych.

Opis leku

➅ Sekcja opis leku ma na celu doprecyzowanie określeń odnoszących się do preparatów stosowanych w leczeniu inhalacyjnym oraz ich istotnych cech.

Opis roztworu

➆ Sekcja opis roztworu. Rozcieńczanie leku substancją obojętną prowadzi do proporcjonalnego zubożenia zawartości substancji czynnej w każdej produkowanej z takiego roztworu drobinie aerozolu. W przypadku mieszania dwu leków konkurują one wzajemne o udział w jednostce objętości.

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL