inhalacje logo 2b

AEROZOLOTERAPIA.PL

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

inhalacja.

Łódź 2014 Plakat 2

Wskaźnik akceleracji wdechu w konfrontacji z codzienną praktyką lekarską: predyktor czy dystraktor w procedurze doboru inhalatora suchego proszku?

Poruszono temat praktycznej możliwości  oszacowania wskaźnika akceleracji wdechu (WAW) i jego przydatności  w zakresie doboru inhalatorów proszkowych (DPI). Omówiono analizę 1263 spirogramów sytuując wartości bezwzględne czasu TPIF w przedziałach  0-0,5s,>0,5s-1,0s, >1,0s-1,5s i >1,5s – 2,0 s, podano rozkład  TPIF% FIT w przedziałach wartości 0%-25%FIT, >25%-50%FIT, >50%-75%FIT i >75%-100%FIT oraz rozkład VPIF%FVCIN  w przedziałach wartości  0%-25% FVCIN, >25%-50% FVCIN, >50%-75% FVCIN i >75%-100% FVCIN.  Wykazano istotną zmianę rozkładów  w zależności od używanego parametru różnicującego (p<0,0002). Wzorzec , gdzie badana wartość sytuuje się w pierwszej ¼ wdechu określany z wykorzystaniem wartości bezwzględnych TPIF prezentuje 32% badanych, przy wykorzystaniu TPIF%FIT  prezentuje 16% badanych  natomiast przy wykorzystaniu VPIF%FVCIN jedynie 10% badanych. Wykazano niezależność  rozkładu VPIF% FVCIN od płci (p>0,99), wieku (p>0,1) oraz stopnia obturacji (FEV1%N) (p>0,03).  Wartości obliczonego WAW  wahały się w granicach od 0,5L/s2 do 18,9L/s2 (średnia = 5,7L/sek2, SD = 4,5L/s2). Wartości VPIFw wyliczone za pomocą WAW  korelują z wartościami VPIFm zmierzonymi (r >0,94) jednakże różnią się  od nich (p<0,00001). Wartość  VPIFm  stanowi średnio 139% wartości VPIFw (SD = 26%). Wnioski: WAW jako wskaźnik podatny na zróżnicowanie w zależności od sposobu jego wyliczenia i błędne odtwarzanie objętość VPIF winien być z większą rozwagą i ostrożnością kreowany jako nowy czynnik istotny przy doborze DPI.

Kliknij na obraz by oglądać plik PDF

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL