inhalacje logo 2b

AEROZOLOTERAPIA.PL

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

inhalacja.

PTA Bydgoszcz 2015 Plakat 2

Model i analiza teoretycznych objętości wibroaerozolu przemieszczanego do zatoki w funkcji jego ciśnienia i pojemności obszaru docelowego

Nieżyty nosa i towarzyszące im schorzenia zatok przynosowych są znanym problemem medycznym. W ostatnim okresie rośnie zainteresowanie wykorzystaniem wibroaerozoli w ich leczeniu. Znane są liczne doniesienia, w których ocena metody oparta jest na efektach klinicznych. Celem prezentowanej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, czy istnieje możliwość teoretycznego przewidywania korzyści zastosowania wibroaerozoloterapii u konkretnego pacjenta. Stworzono prosty model jamy nosowej o znanej stałej objętości oraz zatok przynosowych z możliwością kontrolowania ich objętości w granicach od 0 do 20 ccm. Układ złożony z modelu jam nosa i zatok oraz działającego urządzenia Pari Sinus uszczelniano zgodnie z metodyką prowadzenia zabiegu roponowaną przez dystrybutora sprzętu. Dokonano serii pomiarów zmian ciśnienia wewnątrz modelu pojedynczej zatoki w czasie swobodnego przepływu wibroaerozolu oraz w trakcie zamknięcia układu, co było modelowym odpowiednikiem artykulacji głosek „k”, „g” w trakcie rzeczywistej terapii. Dokonano analizy matematycznej teoretycznych objętości przemieszczanego do wnętrza zatok aerozolu w funkcji jego ciśnienia i pojemności modelu zatoki. Bazując na parametrach sprzętu ustalono przewidywaną objętość płynu, która teoretycznie winna zdeponować się w obrębie modelu. Wartość tę porównywano z rzeczywistą objętością płynu pojawiająca się w modelu zatoki. Wydaje się, że podejście uwzględniające aspekty fizyczne zagadnienia, stanowiące wstępną próbę rozwiązania problemu dawkowania leku do wnętrza zatok, może być w przyszłości elementem odniesienia uwzględnianym w metodyce badań opartych wyłącznie na ocenie skuteczności klinicznej metody.

Kliknij na obraz aby przeglądać plik PDF

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL