aerozoloterapia logo

AEROZOLOTERAPIA.PL

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

Uwagi wstępne.

Inhalatory siateczkowe cechuje zdolność do tworzenia aerozolu o niskim rozrzucie statystycznym średnic generowanych cząstek. Rozwinięcie tego tematu dostępne jest w dziale „pojecia podstawowe”, w sekcji „fizyka aerozoli” na stronie MMAD aerozolu.  Uzyskanie powtarzalnego i właściwego monodyspersyjnego aerozolu może być problematyczne  zarówno z powodu różnic między poszczególnymi markami urządzeń ale też różnic między modelami tej samej marki a nawet różnic wynikających z typu siatki montowanej w konkretnym modelu. Jest oczywiste, że kolejnym czynnikiem różnicującym będzie sam roztwór konkretnego leku o unikalnym charakterze, konkretnej lepkości i napięciu powierzchniowym. Reasumując, charakterystyka aerozolu:

  • zmieni się po zmianie urządzenia z konkretnego modelu na inny model
  • zmieni się po zmianie typu siatki w konkretnym modelu
  • zmieni się po zmianie substancji rozpraszanej z konkretnej siatki

Oznacza to wprost, że dla każdego modelu inhalatora typu mesh oraz dla zainstalowanej w nim siatki należy określić nie tylko wydatek urządzenia, ale również charakterystykę chmury aerozolowej w zakresie przydatnym do kalkulacji dawek każdego dostarczanego leku. Dostępność do tak precyzyjnych danych jest niezwykle trudna ponieważ udostępniane są wyjątkowo i jedynie przez niektóre firmy. Z tym większa uwagą i satysfakcją należy odnotować fakt pojawienia się każdej nowej inicjatywy spełniającej postulat pełnej dostępności do danych niezbędnych przy dawkowaniu aerozoli leczniczych.

Dane źródłowe do obliczeń dawkowania substancji rozpylanych z inhalatorów siteczkowych

Charakterystyka inhalatora Intec Twister Mesh

Intec Twister Mesh jest inhalatorem siateczkowym z siatką standardową, wykonaną ze specjalnego tworzywa umożliwiającego generowanie aerozolu. Producent na podstawie badań wykonanych przez Profesora Tomasza Sosnowskiego podaje stępujące charakterystyki:

Intec Twister Mesh:

substancja leczniczaMMADodchylenie standardoweFPF
Atrovent4.960.1044.4%
BDS N 1255.440.0129.9%
BDSN 2505.620.0426.2%
Benodil5.220.0539.7%
Berodual5.070.0242.7%
Bramitob5.030.0443.2%
Budixon5.180.0240.4%
Flixotide5.020.0643.6%
Iprixon NEB5.08
0.01
42.0%
Mucosolvan3.192.7649.8%
Nebbud5.270.0238.6%
Pulmicort5.300.0238.1%
Pulmozyme5.260.0239.3%
Ventolin4.890.3145.8%
Polfilin, GN*)4.680.0237.6%
Polfilin, GS*)5.90.1513,5%

*) GN = dla głowicy fabrycznie nowej, GS = dla głowicy sterylizowanej

 

Dla wszystkich siatek producent deklaruje wydatek roztworu na poziomie 0,25 ml/min.

pokaż

Charakterystyki inhalatorów  wycofanych z produkcji: Intec Tytan Mesh     i      Intec Pallad Mesh

 

Intec Tytan Mesh:

substancja leczniczaMMADodchylenie standardoweFPF
Atrovent4.540.0451.9%
BDS N 1254.800.0843.8%
BDS N 2504.970.0640.0%
Benodil4.530.0952.1%
Berodual4.500.0352.6%
Bramitob4.350.1955.2%
Budixon4.470.0253.2%
Flixotide4.490.0952.8%
Mucosolvan4.660.0149.7%
Nebbud4.400.1154.5%
Pulmicort4.400.0154.5%
Pulmozyme4.780.0647.5%
Ventolin4.310.0556.3%
Polfilin4.270.0648.3%

Intec Pallad Mesh:

substancja leczniczaMMADodchylenie standardoweFPF
Atrovent4.760.0448.0%
BDS N*)b.db.db.d
Benodil4.470.0253.0%
Berodual4.720.0248.6%
Bramitob4.770.0948.0%
Budixon4.490.0152.7%
Flixotide4.470.0653.0%
Mucosolvan4.330.0554.9%
Nebbud4.390.0754.5%
Pulmicort4.400.0154.5%
Pulmozyme4.590.0250.9%
Ventolin4.530.0452.1%
Polfilin4.780.0125.4%

*) Głowica palladowa nie była wykorzystywana do badań BDS N

pokaż

Inhalator PARI e-Flow rapid

Inhalator e-Flow do rozpylania substancji leczniczych wykorzystuje siatkę metalową.

Za ulotka producenta przytoczyć można następujące charkterystyki:

lekstężeniewydatekMMADFPF
0.9% NaCl1 mg/ml0,70 ml/min4,3 µg67 %
6% NaCl1 mg/ml0,82 ml/min4,2 µg64 %
acetylocysteina100 mg/ml0,60 ml/min4,1 µg70 %
colistimetate natrium26,3 mg/ml0,26 ml/min4,1 µg18 %
colistimetate natrium39,5 mg/ml0,24 ml/min4.0 µg40 %
dornaza alfa1 mg/ml0,61 ml/min3,9 µg72 %
ipratropium250 µg/ ml0,69 ml/min4,3 µg63 %
salbutamol1 mg/ml0,68 ml/min4,3 µg64 %
tobramicin60 mg/ml0,50 ml/min3,9 µg73 %

Zwraca uwagę zróżnicowanie wydatku: korelacja wyrażona współczynnikiem Pearsona jest słaba (0,52), jednak wydaje się, ze trend polegający na wzroście wydatku wraz ze wzrostem MMAD jest logicznie uzasadniony.

ryc. 2. Próba skorelowania rozmiaru cząstek aerozolu i wydatku urządzenia.

Przy pomiarze rozkładu masowego problematyczne jest jednak snucie uogólnień w oderwaniu od ciężaru właściwego rozpylanej substancji (vide colistine vs. 6% NaCl).

W przypadku inhalatora e-Flow, z uwagi na ujednolicenie cech siatki dane tabelaryczne mają mniejszą objętość. 

pokaż

Elektroniczne wspomaganie kalkulacji dawek

Tak zestawione dane wraz z omawianymi w innych miejscach serwisu właściwościami cyklu oddechowego pozwalają na określenie:

  • dawki emitowanej na podstawie objętości wydatku w funkcji czasu
  • dawki dostarczanej jako części dawki emitowanej przyjmowanej w fazie wdechu
  • dawki deponowanej jako części dawki dostarczanej zgodnie z udziałem FPF w chmurze aerozolu

Biorąc pod uwagę, ze niektóre substancje lecznicze konfekcjonowane są w różnych stężeniach – stoimy przed zadaniem wyliczenia dawek dostarczanych i deponowanych (2 zmienne) dla 25 substancji uwzględniając ich stężenia, dla 3 typów toru oddechowego (norma, duszność średnio nasilona oraz duszność znaczna) oraz3 typów siatek. Jeśli przyjmiemy dokładność dawkowania w granicach 30 sekund w zakresie od 0,5 do 6 minut –  czyni to macierz 2 * 25 * 3 * 3 * 12 = 5400 wyników. W takiej sytuacji najprościej „zlecić” obliczenia stosownej aplikacji:

ryc. 1. Narzędzie do kalkulacji dawek z inhalatorów siateczkowych INTEC w aplikacji on-line*).

Klasyczne tabele wynikowe

Przykłady szczegółowych tabel dawkowania dla inhalatorów siateczkowych Intec Twister Mesh.

Tabele dawkowania dla wszystkich leków przebadanych z Intec Twister Mesh dostępne są w postaci pliku PDF :

pokaż

Wybrane tabele dawkowania dla inhalatora Intec Tytan Mesh.

 

Tabele dawkowania dla wszystkich leków przebadanych z Intec Tytan Mesh dostępne są w postaci pliku PDF :

pokaż

Wybrane tabele dawkowania dla inhalatora Intec Pallad Mesh.

 

Tabele dawkowania dla wszystkich leków przebadanych z Intec Pallad Mesh dostępne są w postaci pliku PDF :

pokaż

Przykłady szczegółowych tabel dawkowania dla inhalatora siateczkowego e-Flow rapid.

 

Tabele dawkowania dla wszystkich leków przebadanych z inhalatorem e-Flow rapid dostępne są w postaci pliku PDF :

 

pokaż

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL