aerozoloterapia logo

AEROZOLOTERAPIA.PL

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

Co rozumiemy pod pojęciem "dawka leku w nebulizacji"?

➀ dawka abstrakcyjna (oderwana od konkretu), ➁ dawka nominalna (uwzględnia masę leku), ➂ dawka emitowana (uwzględnia masę leku + sprzęt) , ➃ dawka dostarczona u dorosłych (uwzględnia masę leku + sprzęt+cykl oddechowy chorego), ➄ dawka dostarczona u dzieci (uwzględnia masę leku + sprzęt+cykl oddechowy chorego+ objętość oddechową chorego), ➅ dawka deponowana (uwzględnia masę leku + sprzęt + cykl oddechowy chorego + objętość oddechową chorego + charakterystykę aerozolu)
dawka leku aerozoloterapia

Klasyfikacja i hierarchia precyzji pojęcia: "dawka"

Dawki postrzegane w kategoriach podawania leku

Dawka abstrakcyjna

Poruszane zagadnienia : ➀ tabela dawkowania wg GINA 2015, ➁ dawka wg GINA a substancja aktywna, ➂ dawka wg GINA a stopień ciężkości choroby, ➃ dawka wg GINA a aktualny stopień obturacji, ➄ dawka wg GINA a forma terapii wziewnej, ➅ dawka wg GINA a konkretny model inhalatora.

Dawka nominalna

Poruszane zagadnienia : ➀ dawka nominalna w nebulizacji jako krotność dawek z wykorzystywanych fiolek leku, ➁ oszacowanie dawki nominalnej bez użycia rozcieńczalnika, ➂ rozcieńczalnik a dawka nominalna, ➃ dlaczego dawka nominalna w nebulizacji nie jest dawką rzeczywistą.

Dawka emitowana

Poruszane zagadnienia: ➀ pojemność nebulizatora NC, ➁ objętość rezydualna NRV nebulizatora, ➂ rzeczywista objętość płynu możliwa do wyemitowania, ➃ re-kalkulacja dawki nominalnej do emitowanej.

Dawki z kategorii rzeczywistego przyjmowania leku

Dawka dostarczana I

Poruszane zagadnienia : ➀ dlaczego inhalujący się dorośli są w lepszej sytuacji niż małe dzieci? ➁ cykle oddechowe – dlaczego są tak ważne?, ➂ jaki wpływ na cykl oddechowy ma częstość oddychania, ➃ jak obturacja wpływa na czas trwania fazy wdechowej, ➄ dlaczego dawka emitowana nie jest dawką dostarczaną, ➅ re-kalkulacja dawki emitowanej do dostarczonej I.

Dawka dostarczana II

Poruszane zagadnienia: ➀ istota problemu straty aerozolu w fazie wdechowej, ➁ specyfika objętości oddechowych TV u niemowląt i małych dzieci, ➂ problem nadprodukcji aerozolu: kluczowa rola specyfikacji inhalatorów, ➃ algorytm wyliczania objętości oddechowych, ➄ algorytm wyliczania objętości aerozolu produkowanego w fazie wdechowej, ➅ wyjaśnienie pojęcia efektywności inhalacji, ➆ re-kalkulacja dawki dostarczonej I do dawki dostarczonej II.

Dawka deponowana

Poruszane zagadnienia : ➀ co jest bardziej właściwą miarą dawki deponowanej : MMAD czy FPF?, ➁ relacja między MMAD a FPF na przykładzie graficznym, ➂ re-kalkulacja dawki dostarczonej II do dawki deponowanej.

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL