The Influence of Patient Breathing Patterns on Delivered Dose: Numerical Simulations.

Szeroka gama urządzeń inhalacyjnych stosowanych przy leczeniu pacjentów cechuje się istotnym zróżnicowaniem przepływu powietrza, zużyciem leku i jakością aerozolu. Leczeni chorzy stanowią grupę o zróżnicowanej strukturze wieku, prezentują ponadto różne stopnie ciężkości choroby od ciężkiej duszności do swobodnego oddychania w okresie remisji. Biorąc pod uwagę, że zabieg wykonywany losowo dobranym sprzętem prowadzony jest u losowego pacjenta w aktualnym (a zatem losowo zmiennym)  stanie klinicznym – wnioskowanie, że w każdej z możliwych sytuacji dawka dostarczana do dróg oddechowych pacjenta jest równa – nie jest uprawnione. Podobnie, trwanie na stanowisku, że wspominana dawka dostarczana jest tożsama dawką zalecaną przez gremia (np GINA) jako właściwa do terapii jest nierealistyczne i błędne. Obawa przed dramatycznym, ale jasnym i logicznym stwierdzeniem, że nie posiadamy żadnej wiedzy na temat wielkości realnej dawki, jaką leczymy pacjenta jest na tyle silna, a sam fakt tak kompromitujący i wstydliwy, że problem wypierany jest ze  świadomości świta medycznego utrwalając niczym nie uzasadnione naiwne przekonanie, że leczymy chorego dawką zalecaną w tabelach opracowań eksperckich.

Jeśli zatem każdemu zmiennemu układowi: [sprzęt] <-> [lek] <-> [pacjent] <-> [stopień duszności] towarzyszą obiektywnie zmienne dawki, różne od zaleceń i powtarzalne wyłącznie dla konkretnego układu, to wszelkie działania mające na celu poznanie choćby ich przybliżonej wartości nabierają szczególnego znaczenia.


Kliknij na obrazek, by pobrać plakat w formacie PDF

Autorzy udowadniają, że wykorzystanie wieloparametrowego opisu sytuacji klinicznej pozwala (pod warunkiem spożytkowania rzetelnych danych)1) na numeryczne oszacowanie dawki dostarczanej i deponowanej. Prowadząc symulację dla różnych konfiguracji [sprzęt] <-> [lek] <-> [pacjent] <-> [stopień duszności] można wskazać te z nich, która gwarantuje najwyższą efektywność podaży leku do dróg oddechowych pacjenta.


1) Problem braku rzetelnych i wiarygodnych danych opisujących sprzęt i aerozol jest regułą w odniesieniu do dozowników suchego proszku, dozowników ciśnieniowych i ich połączeń z komorami inhalacyjnymi.