aerozoloterapia logo

AEROZOLOTERAPIA.PL

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

Na XVI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Alergologów, Pneumonologów i Immunologów Klinicznych, która odbyła się 20 września 2014 r w Kazimierzu kontynuowano prezentacje zagadnień związanych z poprawnym doborem inhalatorów suchego proszku.

Pilotowe badanie fluktuacji ciśnienia w układzie oddechowym w warunkach wdechu wykonywanego przez opór z wykorzystaniem elektronicznego próbkowania sygnału w czasie rzeczywistym były próbą usystematyzowania spostrzeżeń poczynionych w czasie badan spirometrycznych wykonywanych z oporem wdechowym. W tym przypadku skupiono się na rozkładzie ciśnień pojawiających się w czasie rzeczywistego wdechu  w zamiarze odniesienia ich do norm laboratoryjnych narzucających jeden zunifikowany gradient ciśnienia generowany przez wysokowydajne pompy próżniowe. Dokonano próby skorelowania obwiedni rozkładu ciśnień wdechowych z konkretnym oporem wdechowym a następnie zaprezentowano rezultaty pomiaru przez kilka istniejących na rynku urządzeń DPI.

Problem doboru inhalatorów suchego proszku (DPI) w świetle unifikacji przepływów przy wdechu obciążonym oporem był tematem wiodącym drugiego plakatu. Wykazano powtarzalność zjawiska zmiany kształtu obwiedni fazy wdechowej oraz przeanalizowano korelację zdolności wygenerowania efektywnych przepływów wdechowych z kilkoma parametrami antropometrycznymi.

Pliki PDF z plakatami dostępne są z poziomu menu podrzędnego.

Kazimierz 2014 Plakat 1 Pilotowe badanie fluktuacji ciśnienia w układzie oddechowym w warunkach wdechu wykonywanego przez opór z wykorzystaniem elektronicznego próbkowania sygnału w czasie rzeczywistym.

W badaniu pilotowym zaprezentowano możliwości próbkowania ciśnień w przestrzeni dróg oddechowych w warunkach zastosowania konkretnego oporu wdechowego. Wykorzystano w tym celu oprogramowanie kalkulatora nebulizacji OLCIA wraz z dedykowanym modułem pomiarowym cechującym się rozdzielczością próbkowania 30 milisekund dla skali czasu oraz z dokładnością 5,5mmH2O dla pomiaru ciśnienia. Źródłem oporów było urządzenie Threshold IMT™ firmy Clement Clark. W arkuszu kalkulacyjnym odtwarzano obwiednie fazy wdechowej osoby dorosłej odpowiednio dla zastosowanych oporów 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 cmH2O. Zaobserwowano zjawisko silnej korelacji wartości ciśnienia wdechowego z wartością zastosowanego oporu (współczynnik Pearsona R=0,98).

Kazimierz 2014 Plakat 2 Problem doboru inhalatorów suchego proszku (DPI) w świetle unifikacji przepływów przy wdechu obciążonym oporem.

Na podstawie 114 par spirogramów (wiek badanych 13-82 lat, 47 kobiet, 67 mężczyzn) zaprezentowano graficzną ilustrację zjawiska unifikacji przepływów wdechowych. Dla oporów zwężek Ø 5,0mm, Ø 4,6mm, Ø 4,0mm i Ø 3,0mm przedstawiono, w jaki sposób wpływają one na efektywność wdychania powietrza, rozumianą jako wartość szczytowego przepływu wdechowego (PIF) oraz wartość maksymalnego przepływu wdechowego pojawiającego się w momencie odpowiadającym 50% FVC IN (MIF50). Poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy typ zastosowanego oporu wdechowego dywersyfikuje stopień korelacji PIF i MIF50 z kluczowymi deskryptorami antropometrycznymi oraz parametrami spirometrycznymi opisującymi fazę wydechu nieobciążonego. Przeanalizowano korelacje obciążonych PIF i MIF50 z wartością swobodnych FEV1, FEV1%normy, PEF, PIF, MIF50, FVCEX, FVC%normy oraz wiekiem, masą ciała i wzrostem pacjenta.

Rozwiń podgląd

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL