aerozoloterapia logo

AEROZOLOTERAPIA.PL

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU AEROZOLOTERAPIA.PL

1. Informacje ogólne. 1.1. Operatorem Serwisu jest osoba fizyczna : Emil Florkiewicz.  Operator serwisu wykonuje strony oraz umieszcza na nich treści w celu podnoszenia własnych umiejętności w zakresie technik ich tworzenia i edycji wykorzystując w tym celu niezbędne zasoby, w tym własną domenę. Zasoby serwisu są powszechnie dostępne, co oznacza możliwość odczytania ich treści w przypadku wskazania w przeglądarce internetowej adresu, z którego korzysta operator serwisu w celach edukacyjno – rekreacyjnych.

  Sponsor serwisu oraz jego operator są podmiotami niezależnymi i nie powiązanymi. ⚠  Operator wyłącza odpowiedzialność Sponsora za treści i zdarzenia związane z serwisem.

Strony internetowe serwisu, co należy podkreślić, nie służą do:

1.1.1. prowadzenia działalności gospodarczej,

1.1.2. nie mają charakteru jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną,

1.1.3. nie stanowią również jakiejkolwiek oferty ani zachęty do jakichkolwiek zachowań, w szczególności:

  • Operator ⚠nie zachęca do, ani ⚠nie sugeruje bezpośrednio i/lub pośrednio podejmowania żadnych konkretnych działań, jako wyniku uzyskania przez użytkownika informacji dostępnych w serwisie i zastrzega wyłączenie odpowiedzialności za ich ewentualne konsekwencje.
  • Operator ⚠nie zachęca do, ani ⚠nie sugeruje bezpośrednio i/lub pośrednio zaniechania działań koniecznych w wyniku uzyskania przez użytkownika wspomnianych informacji i zastrzega wyłączenie odpowiedzialności za konsekwencje tychże zaniechań.
  • Operator wyłącza odpowiedzialność za pojawienie się niespójności, paradoksów oraz rażących logicznych absurdów ujawnianych na styku obiektywnej rzeczywistości i treści zaleceń publikowanych w innych źródłach, w szczególności, gdy treść zaleceń z tych źródeł pozostaje  w sprzeczności i w oderwaniu od niepodważalnych faktów wykluczających  ich literalne i precyzyjne wykonanie.

W związku z powyższym operator serwisu nie jest oferentem, dostawcą, ani realizatorem jakichkolwiek usług a Osoba odczytująca treści serwisu nie jest jego Klientem, Usługobiorcą ani Osobą  pozostającą w jakiejkolwiek innej relacji konsumenckiej.

2. Serwis nie realizuje funkcji aktywnego pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu, jednak z uwagi na specyfikę funkcjonowania Internetu pewne dane mogą być dostępne automatycznie w jeden lub kilka z następujących sposobów: 2.1 Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje (aktualnie serwis nie wykorzystuje  formularzy gromadzących informacje o użytkowniku, w polach formularzy kalkulatorów on-line wpisywane są  abstrakcyjne liczby). 2.2 Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”) . 2.3 Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl funkcjonującego pod adresem www.home.pl . 2.4 Informacje w formularzach: 2.4.1. Serwis nie zbiera informacji podanych przez użytkownika, poza abstrakcyjnymi wartościami liczbowymi wprowadzanymi do formularzy kalkulatorów dawek. 2.4.2. Serwis  zapisuje informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adresu IP) w związku z zasadami bezpieczeństwa. 2.4.3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim. 2.4.4. Dane chronione Ustawą nie są podawane w żadnym formularzu, zatem nie mogą stanowić zbioru potencjalnych klientów, ponadto serwis  nie sprzedaje jakichkolwiek towarów ani usług. 2.4.5. Dane wymienione wyżej, to jest chronione Ustawą, nie są podawane w formularzu, zatem nie są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego. 2.4.6. Dane chronione Ustawą nie są podawane w formularzach, zatem nie mogą być przekazane żadnym podmiotom technicznie realizującym jakiekolwiek usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, ponadto Operator Serwisu w tym zakresie, to jest udostępniania i/lub wymiany danych – z nikim nie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies. 3.1. Serwis korzysta z plików cookies w zakresie niezbędnym do działania przeglądarek internetowych. 3.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią  dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 3.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest operator Serwisu. 3.4. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach: 3.4.1. wykorzystywane do tworzenia statystyk 3.4.2. nie są wykorzystywane  do utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (ponieważ nie ma możliwości zalogowania). 3.4.3. nie są wykorzystywane określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu jakichkolwiek materiałów z jakichkolwiek  sieci reklamowych. 3.4.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 3.4.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 3.4.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 3.4.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu nie będą wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu sponsorów. 3.4.9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach. Serwis www.aerozoloterapia.pl nie stosuje żadnej  z praktyk opisanych na stronie: polityka ochrony prywatności Google Analytics. 3.4.10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu, ale mechanizm ten jest niezależny od operatora. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Oznacza to wprost, że jeżeli serwis był wyszukiwany w wyszukiwarce to użytkownik poszukujący treści obecnych na stronach serwisu może być namierzony. 3.4.11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera . 4.1. Informacje o niektórych zachowaniach operatora podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Serwis nie obsługuje jakichkolwiek funkcji śledzących poczynania użytkownika końcowego. 4.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 4.2.1. czas nadejścia zapytania, 4.2.2. czas wysłania odpowiedzi, 4.2.3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 4.2.4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 4.2.5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 4.2.6. informacje o przeglądarce użytkownika, 4.2.7. Informacje o adresie IP. 4.2.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 4.2.4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Operator nie administruje serwerem ani n ie wykorzystuje takich danych.

5. Udostępnienie danych –oświadczam, że nie udostępniam jakichkolwiek danych, w szczególności: 5.1. Dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym 5.2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej nie są dostępne i nie są udostępniane. 5.3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania, ale niestety, organa się zawiodą, bowiem żadnych informacji serwis nie gromadzi.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 6.1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies zbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, których nie wykorzystujemy nie powinno utrudnić, a zwłaszcza uniemożliwić korzystanie ze stron www.  W związku z powyższym osoby przypadkowo oglądające treści stron nie mają podstaw do oczekiwania ani roszczenia, by intelektualna własność prywatna oraz mechanizmy do jej tworzenia i weryfikacji dostosowane były do ich potrzeb i oczekiwań. 6.2. W celu zarządzania ustawieniami cookies postępuj zgodnie z instrukcjami: a. Internet Explorer b. Chrome c. Safari d. Firefox e. Opera f. Android g. Safari (iOS) h. Windows Phone i. Blackberry

Składam podziękowania serwisowi OGICOM za możliwość skorzystania z wzoru polityki prywatności.

© 2015-2023 AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL