RODO czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) obowiązuje od 26 maja 2018 roku. Nowe przepisy dotyczą wszystkich podmiotów, które na terenie UE przetwarzają dane w sposób zautomatyzowany. Serwis Aerozoloterapia.pl do takich podmiotów nie należy, tj. nie gromadzi, nie przetwarza ani nie posiada danych osobowych Gości wyświetlających na swoich urządzeniach końcowych treści stron serwisu.

Administrator Twoich danych osobowych:

Administratorem serwisu nie gromadzącego, nie przetwarzającego ani nie posiadającego zbioru jakichkolwiek danych osobowych jest Emil Florkiewicz

Kontakt z administratorem w dla potwierdzenia faktu nieprzetwarzania Twoich danych osobowych:

admin@aerozoloterapia.pl

Źródła, czyli dlaczego nie posiadamy Twoich danych osobowych:

Serwis Aerozoloterapia.pl nie ma funkcjonalności pozwalających na przekazanie danych osobowych: nie korzysta z formularzy, kanałów komunikacji, skrzynek mailowych ani żadnych innych mechanizmów kontaktów, które skutkowałyby pozostawieniem danych osobowych w zasobach serwisu.

Podstawa prawna i cel przetwarzania Twoich danych osobowych:

Właściciel serwisu nie przetwarza Twoich danych osobowych

Twoje uprawnienia wobec właściciela serwisu w zakresie przetwarzania danych:

Gwarancja spełnienia wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.: prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – nie ma zastosowania z uwagi na niegromadzenie, nieprzetwarzanie oraz nieposiadanie jakichkolwiek danych osobowych w zasobach serwisu Aerozoloterapia.pl.

Masz prawo do informacji o instytucji organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kiedy możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Serwis nie gromadzi, nie przetwarza ani nie posiada w swoich zasobach twoich danych osobowych.

Czy udostępniamy Twoje dane osobowe?

Serwis nie gromadzi, nie przetwarza ani nie posiada w swoich zasobach twoich danych osobowych, zatem nie jest możliwe ich udostępnianie innym podmiotom.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Serwis nie gromadzi, nie przetwarza ani nie posiada – a zatem nie przechowuje – w swoich zasobach twoich danych osobowych.

SPONSOREM SERWISÓW JEST

© 2015-2021 AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL