Prof. Jerzy Alkiewicz

W każdej dziedzinie wiedzy medycznej możemy wskazać osoby, których pasja, zaangażowanie i przymioty charakteru nie tylko inspirowały najbliższych współpracowników, lecz stawały się również wzorcem dla kolejnych pokoleń lekarzy.
Profesor Jerzy Alkiewicz tworząc podwaliny aerozoloterapii polskiej ukształtował pewien sposób myślenia, który na wiele lat wytyczył szlaki dalszego rozwoju sprzętu technicznego jak również badań nad tą metodą leczenia.
Z różnorakich przyczyn dotychczasowa inicjatywa Polskiej Szkoły Aerozoloterapii, której patronował Prof. Jerzy Alkiewicz wymagała zmiany formuły, jednak nowy serwis jest jej rozwinięciem jako popularnonaukowy przegląd kluczowych zagadnień aerozoloterapii.
Oferta tematyczna zmodyfikowanego serwisu aerozoloterapia.pl, poza przeglądem zagadnień z zakresu fizyki aerozoli, fizjologii oddychania, nebulizacji, leczenia dozownikami ciśnieniowymi czy inhalatorami suchego proszku, podejmuje próbę prześledzenia i dokładnej analizy wzajemnych zależności między czynnością układu oddechowego pacjenta, wybraną formą terapii, stosowanym sprzętem, powstającym w nim aerozolem a precyzją terapii rozumianą zarówno jako możliwie dokładne określenie dawki zdeponowanej jak i wskazanie obszaru, do którego docierają cząsteczki leku.
Żywić należy nadzieję, że skromne wysiłki mające na celu urzeczywistnienie idei świadomego i racjonalnego leczenia inhalacyjnego wpisałyby się w krąg zainteresowań i działań Prof. Jerzego Alkiewicza. Czerpiąc hojnie z Jego dorobku, w trzeciej już wersji serwisu, pragniemy przybliżyć wszystkim zainteresowanym osobom niektóre aspekty leczenia inhalacyjnego – w hołdzie niezapomnianemu Nauczycielowi.

Mgr inż. Jacek Bodasiński

11 maja 2018 r  odszedł ku chmurom i Niebu nasz serdeczny i wypróbowany Przyjaciel, inż. Jacek Bodasiński. Opuściła nas wybitna osobowość i postać polskiej myśli nebulizacyjnej,  niestrudzony  propagator świadomości i dostrzegania precyzji i elegancji nowoczesnej teorii nebulizacji, hojny mecenas działań popularyzatorskich  w tym obszarze. Wsparcia, jakiego udzielał przedsięwzięciom edukacyjnym, podobnie jak Jego dorobku intelektualnego nie sposób przecenić. Będąc aktywnym krzewicielem nowych koncepcji dawkowania aerozolu pozostawił trwały ślad nie tylko w annałach europejskich i krajowych kongresów naukowych, lecz nade wszystko w sercach i umysłach licznego grona uczestników szkoleń, warsztatów i spotkań, na których pojawianie się Jego charyzmatycznej osoby rychło zaczęło się utożsamiać z możliwością żywego kontaktu z najnowszymi, rewolucyjnymi i przełomowymi ideami.
Drogi Jacku! Entuzjazm i optymizm z jakim opisywałeś nie przetarte jeszcze ścieżki przyszłości terapii inhalacyjnej  pozostanie dla nas drogowskazem i zachętą, by nimi podążać poszukując nowych koncepcji i dróg jeszcze nieodkrytych. Trudne to jednak  zadanie, gdy myśl powraca ciągle do miejsc i czasów, w których spędziliśmy tak wiele niepowtarzalnych chwil.

SPONSOREM SERWISÓW JEST

© 2015-2021 AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL