inhalacje logo 2b
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

AEROZOLOTERAPIA.PL

DLA LEKARZA

Szczepienia COVID-19 a reakcje uczuleniowe.

Na świecie chorowało 96 200 000 z czego zmarło 2 060 000 osób.

Raport dla Polski to 1 460 000 zachorowań i 34 908 zgonów.

Alternatywą dla ścisłej izolacji są szczepienia. Stawiają one pacjenta (jak każda procedura medyczna) przed szeregiem pytań i wątpliwości, a to za sprawą doniesień medialnych o reakcjach uczuleniowych.

Główna obawa - to pytanie, czy szczepienia COVID-19 są bezpieczne?

Nie oczekuj, że Twoje lęki, obawy i wątpliwości rozwieje i rozwiąże ktoś inny. Zdobądź sam(a) kluczowe informacje i przygotuj się do rozmowy z lekarzem jako rzeczowy partner - podając tylko istotne dane o Twoim zdrowiu.

Zastanów się nad ryzykiem:

Ryzyko zachorowania

Jeśli populacja Polski liczy 37 970 000 osób a 1 460 000 z nich zachorowało, to ryzyko zachorowania waha się około 3,8%.

Ryzyko zgonu osoby chorej

Na podstawie danych ogólnoświatowych można oszacować ryzyko zgonu z powodu COVID-19 na około 2,14%
Dla Polski ryzyko zgonu z powodu choroby waha się w granicach 2,4%.

Ryzyko zachorowania i zgonu

Wynika z tego, że ryzyko zachorowania kończącego się zgonem wynosi 0,09%.

Jakie jest ryzyko zgonu po szczepionce?

W Polsce na 684 277 szczepień nie odnotowano powikłań kończących się zgonem. Dużo emocji wzbudziły dane z Norwegii, jednak nie zmienia to faktu, że ryzyko niepomyślnego zdarzenia poszczepiennego nie przekracza 0,05%.
Źródła: zgony w Norwegii

Przeciwwskazania do szczepień. Dane producentów.

Zgodnie ChPL Comiranty:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

Zgodnie z ChPL Moderna:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

Jak widać lista wykluczeń i dyskwalifikacji do szczepienia jest lakoniczna. UWAGA: poza przeciwwskazaniami producenci podają również ostrzeżenia, te z kolei obecne są w ulotce dla pacjenta.

Dokumenty rangi ChPL dla szczepionek:

Comiranty

Moderna

Zapoznaj się ze źródłowym materiałem, w tym z listą substancji czynnych i pomocniczych. Są one wymienione w punkcie 6.1 obu dokumentów.
Koniecznie przeanalizuj część B leku Comiranty oraz Aneks III leku Moderna w odniesieniu do ostrzeżeń i środków ostrożności
.

Rekomendacje Zespołu Ekspertów pod kierunkiem Konsultanta Krajowego w dziedzinie Alergologii dotyczące szczepienia przeciwko COVID-19 szczepionką mRNA (Comirnaty) dla Lekarzy kwalifikujących do szczepienia i dla Konsultantów Alergologów

Zapoznaj się z oficjalnym stanowiskiem specjalistów alergologów odnoszącym się do szczepień przeciwko COVID-19.
Zwraca uwagę, że stanowisko ekspertów postrzega problem szczepień z szerszej perspektywy, niż ChPL producentów!

Przeczytaj dokument

Jak widać, w dokumencie zwrócono uwagę na przypadki osób z wywiadem anafilaksji lub ciężkiej reakcji alergicznej, spowodowanym takimi czynnikami jak: leki, szczepionki, lateks, pokarmy, jady owadów, czynniki fizykalne i inne.
Zdobądź szerszą wiedzę na temat anafilaksji i alergii na jady owadów.

Anafilaksja

Anafilaksja to ciężka, zagrażająca życiu reakcja alergiczna, której najgroźniejszą postacią jest wstrząs anafilaktyczny. Prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji anafilaktycznej oscyluje poniżej 0,01%. Niskie ryzyko to jednak nie to samo co łagodny przebieg zdarzenia!

Przeczytaj artykuł na temat anafilaksji

Korzystając ze zdobytych informacji racjonalnie oceń stan swego zdrowia nie bagatelizując, ale też nie wyolbrzymiając objawów.

Alergia na jady owadów - osy, pszczoły, szerszenia

Problem nadmiernych reakcji po użądleniach bardzo często pojawia się w kontekście ryzyka szczepienia przeciwko COVID-19, w tym w wymienionych wyżej dokumentach eksperckich.

Przeczytaj artykuł o alergii na jady owadów

Będzie idealnie, gdy Twoja rozmowa z lekarzem toczyć się będzie w kręgu pojęć, którymi operuje klasyfikacja reakcji ogólnoustrojowych po użądleniu przez owady (klasyfikacja według L.H. Müellera).
Korzystając ze zdobytych informacji racjonalnie oceń stan swego zdrowia nie bagatelizując, ale też nie wyolbrzymiając objawów.

Co można ocenić przed szczepieniem?

Wiele z wyżej omawianych problemów i ryzyk można wstępnie uprawdopodobnić lub wyeliminować w poradni alergologicznej, która wykona diagnostykę potencjalnej alergii na:

  • podstawowe pokarmy (mleko, jaja, orzechy arachidowe itp.)
  • alergeny inhalacyjne (trawy, drzewa, kurz, sierści itp.)
  • jady owdów (osa, pszczoła, szerszeń, meszka, komar)
  • antybiotyki (penicylina, cefalosporyny itp.)

Zabezpieczenie p-wstrząsowe

Punkty szczepień posiadają pełne zabezpieczenie przeciwwstrząsowe, co nie wyklucza wydania recepty na leki w przypadkach indywidualnych.

Jak można się zarejestrować na diagnostykę i konsultację alergologiczną?

Nie ma przeszkód formalnych ani technicznych dla wstępnej bezpłatnej diagnostyki alergologicznej.

  • uzyskaj skierowanie do alergologa od swego lekarza rodzinnego
  • zarejestruj się w ramach NFZ na bezpłatną diagnostykę i konsultację

Przykład. Poradnia alergologiczna NZOZ ESKULAP:

wykonuje badania sIgE z krwi na:
  • podstawowe pokarmy (mleko, jaja, orzechy arachidowe itp.)
  • alergeny inhalacyjne (trawy, drzewa, kurz, sierści itp.)
  • jady owdów (osa, pszczoła, szerszeń, meszka, komar)
  • antybiotyki (penicylina, cefalosporyny itp.)
czas oczekiwania na wizytę (pon-pt w godz. 8-12) ok. 1 - 3 dni (stan na25-01-2021)
czas oczekiwania na wyniki sIgE ok.3-5 dni

Kontakt: 43 822 00 42 www.eskulap.pl

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL