inhalacje logo 2b
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

AEROZOLOTERAPIA.PL

DLA PACJENTA

inhalacja.

Dla jakich pacjentów polecana jest nebulizacja?

Nebulizacja jest bezpieczną formą leczenia dróg oddechowych, przeznaczoną dla wszystkich grup wiekowych pacjentów.

Można ją bezpiecznie stosować już u niemowląt, również u osób nieprzytomnych i wymagających wspomagania oddechu przez respirator.

Wskazania do nebulizacji 

Nebulizacja określonego produktu leczniczego jest wskazana w przewlekłych i niektórych ostrych chorobach górnych i dolnych dróg oddechowych u dzieci i dorosłych. Istnieją ograniczone wskazania do stosowania nebulizacji w innych chorobach.

Choroby dolnych dróg oddechowych, w których nebulizacja jest wskazana (niekiedy lub zawsze):

 • astma [A]
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) [A]
 • mukowiscydoza z objawami płucnymi [A]
 • zapalenie oskrzeli nawracające lub przewlekłe [A]
 • zapalenie oskrzelików [A]
 • rozstrzenie oskrzeli [A]
 • zespół nieruchomych rzęsek [B]
 • nawilżanie dróg oddechowych u chorych wentylowanych mechanicznie [B].

Choroby górnych dróg oddechowych, w których nebulizacja może być wskazana:

 • przewlekły nieżyt nosa i gardła [C]
 • zapalenie zatok przynosowych przewlekłe lub ostre [B]
 • zespół krupu – ostre zapalenie nagłośni; ostre podgłośniowe zapalenie krtani; bakteryjne zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli [A].

Inne choroby, w których nebulizacja może być wskazana

 • nadciśnienie płucne [A]
 • zapalenie płuc u chorych z obniżoną odpornością [A].

Kiedy wdrażamy nebulizację? 

Istnieje konieczność podania dużych dawek leków działających miejscowo w drogach oddechowych (SABA, LAMA, GKSw, antybiotyków).

Metoda z wyboru, gdy trzeba podać leki dostępne jedynie w nebulizacji (np. dornaza alfa, niektóre antybiotyki, sól hipertoniczna).

U chorych nieprzytomnych lub nietolerujących innych form terapii inhalacyjnej jest to jedyna skuteczna metoda dostarczenia leku do dolnych dróg oddechowych.

Nebulizacja jest wskazana także w następujących przypadkach:

 • chory nie może wykonać odpowiednio silnego i głębokiego wdechu (przepływ wdechowy >30–60 l/min), gwarantującego poprawne używanie DPI lub pMDI-BA
 • chory nie toleruje pMDI, pMDI-BA lub DPI
 • chory (rodzic/opiekun dziecka) preferuje nebulizację. [5]

SPONSOREM SERWISU JEST

sponsor logo

© 2015-2023 AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL