Dla jakich pacjentów polecana jest nebulizacja?

Nebulizacja jest bezpieczną formą leczenia dróg oddechowych, przeznaczoną dla wszystkich grup wiekowych pacjentów.

Można ją bezpiecznie stosować już u niemowląt, również u osób nieprzytomnych i wymagających wspomagania oddechu przez respirator.

Wskazania do nebulizacji 

Nebulizacja określonego produktu leczniczego jest wskazana w przewlekłych i niektórych ostrych chorobach górnych i dolnych dróg oddechowych u dzieci i dorosłych. Istnieją ograniczone wskazania do stosowania nebulizacji w innych chorobach.

Choroby dolnych dróg oddechowych, w których nebulizacja jest wskazana (niekiedy lub zawsze):

 • astma [A]
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) [A]
 • mukowiscydoza z objawami płucnymi [A]
 • zapalenie oskrzeli nawracające lub przewlekłe [A]
 • zapalenie oskrzelików [A]
 • rozstrzenie oskrzeli [A]
 • zespół nieruchomych rzęsek [B]
 • nawilżanie dróg oddechowych u chorych wentylowanych mechanicznie [B].

Choroby górnych dróg oddechowych, w których nebulizacja może być wskazana:

 • przewlekły nieżyt nosa i gardła [C]
 • zapalenie zatok przynosowych przewlekłe lub ostre [B]
 • zespół krupu – ostre zapalenie nagłośni; ostre podgłośniowe zapalenie krtani; bakteryjne zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli [A].

Inne choroby, w których nebulizacja może być wskazana

 • nadciśnienie płucne [A]
 • zapalenie płuc u chorych z obniżoną odpornością [A].

Kiedy wdrażamy nebulizację? 

Istnieje konieczność podania dużych dawek leków działających miejscowo w drogach oddechowych (SABA, LAMA, GKSw, antybiotyków).

Metoda z wyboru, gdy trzeba podać leki dostępne jedynie w nebulizacji (np. dornaza alfa, niektóre antybiotyki, sól hipertoniczna).

U chorych nieprzytomnych lub nietolerujących innych form terapii inhalacyjnej jest to jedyna skuteczna metoda dostarczenia leku do dolnych dróg oddechowych.

Nebulizacja jest wskazana także w następujących przypadkach:

 • chory nie może wykonać odpowiednio silnego i głębokiego wdechu (przepływ wdechowy >30–60 l/min), gwarantującego poprawne używanie DPI lub pMDI-BA
 • chory nie toleruje pMDI, pMDI-BA lub DPI
 • chory (rodzic/opiekun dziecka) preferuje nebulizację. [5]

SPONSOREM SERWISU JEST

sponsor logo

© 2015-2021 AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL