inhalacje logo 2b
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

AEROZOLOTERAPIA.PL

DLA LEKARZA

PIECUSZEK

PODGRZANIE ROZTWORU DO 37°C

Objętość zimnego leku w ml

 
 

Temperatura leku w °C

 
 
 

1.6 ml

0,9% NaCl w temp. 70°C.

dodaj do zimnego leku.

Pamiętaj, że teraz do leczenia

stosujesz 55 %

pierwotnego stężenia leku

Propozycje praktyczne

UWAGA! Ryzyko oparzenia!

Przygotuj:

  • kubek o objętości 0,5 l
  • szklankę o objętości 0,2 l
  • wodę z kranu (10°C)
  • wrzątek (100°C)

Wlej do kubka 1/2 szklanki zimnej wody (100 ml w temp. 10°C). Dolej do kubka pełną szklankę wrzątku (200 ml w temp. 100°C).

Gotowe! Masz łaźnię do podgrzewania leku (300 ml wody w temp. 70°C). Możesz w niej podgrzewać ampułki z 0,9% roztworem NaCl.

pokaż

Podstawy teoretyczne.

W rzadkich przypadkach ChPL leku może zawierać informację o konieczności ogrzania roztworu do temperatury ciała (ok. 37°C). O ile producent dopuszcza dodatkowo możliwość rozcieńczania leku 0,9% roztworem NaCl, można tę okoliczność wykorzystać.

Trochę fizyki.

Z termodynamiki wiadomo, że przy mieszaniu cieczy bilans energii musi być zachowany. Zasadę tę zastosujemy w praktyce mieszając gorący roztwór 0,9% NaCl z  zimnym lekiem. Ciepło oddane przez 0,9% NaCl musi być równe ciepłu przyjętemu przez lek

(Qodd=Qpob).

We wzorze :

m2cvr(t2−tv)=m1cvl(tv−t1)

dokonamy pewnych uproszczeń i przybliżeń:

  • przyjmiemy założenie, że ciepła właściwe cvl leku i roztworu soli cvr są równe
  • przyjmiemy założenie, że gęstość leku i roztworu NaCl jest identyczna i równa 1g/1ml
Dzięki tym uproszczeniom możliwe jest następujące postawienie problemu: dany jest lek o objętości 2 ml i temperaturze 10°C. Ile 0,9% roztworu NaCl o temperaturze 70°C należy dolać, aby temperatura mieszaniny wynosiła 37°C?

Skorzystamy z wzoru w postaci:

m2=m1(tv−t1)/t2−tv

Wzór ten wykorzystano w aplikacji oraz do propozycji szybkiego utworzenia łaźni o temperaturze 70°C.

pokaż

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL