inhalacje logo 2b
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

DLA LEKARZA

Tabele inhalatorów przepływowych

Ranking inhalatorów

Uwagi ogólne.

Istniej pewna grupa pytań, na którą trudno jest udzielić sensownej odpowiedzi, ponieważ sama konstrukcja pytania oderwana jest od konkretu. Z tej perspektywy pytanie o ranking inhalatorów przypomina pytanie o to, który bieg jest najlepszy przy jeździe z Gdańska do Zakopanego. Każda odpowiedź udzielona bez komentarza jest odpowiedzią bezsensowną, ponieważ porada: “wybierz 4 bieg” będzie miała sens tylko w pewnej konkretnej sytuacji. W innej sytuacji sensowne będzie wyłącznie zdanie: “wybierz 1 bieg” a w jeszcze innej sytuacji zdanie: “wybierz 6 bieg”.

Plany skatalogowania sprzętu dostępnego na rynku miały w zamierzeniach przebiegać dwuetapowo. W pierwszym, “bezkompromisowym” etapie zamierzano odrzucić sprzęt, którego opis techniczny wyklucza możliwość kalkulacji dawek, w drugim natomiast planowano poszukiwać urządzeń przystępnych cenowo. Ku zaskoczeniu, zadanie okazało się względnie proste: spośród ponad 280 typów urządzeń jedynie 18 z nich opisanych jest w sposób pozwalający na rzetelne przewidywanie  efektów leczenia z wykorzystaniem kryterium dawek dostarczanych i deponowanych.

Z tej samej przyczyny dylematy użytkownika sprowadzać się będą do wyborów ze znacznie zawężonego kręgu opcji. Niemniej jednak działania mające na celu poprawny dobór inhalatora będą bezowocne, dopóki użytkownik nie określi przynajmniej:

  • typu schorzenia, jakie będzie leczył metodą inhalacyjną
  • rodzaju leków wykorzystywanych w tej chorobie
  • miejsca, do którego winien docierać aerozol
  • wieku pacjenta
  • stopnia nasilenia duszności, który najczęściej towarzyszy wykonywanemu zabiegowi

Dawka leku jako argument na rzecz racjonalnego wyboru inhalatora oraz skuteczności leczenia.

Wykorzystanie wiedzy na temat dawki nominalnej, emitowanej, dostarczonej i zdeponowanej umożliwia konstruowanie różnorakich narzędzi pomocnych w planowaniu terapii inhalacyjnej. Jedną z propozycji jest zestawianie kilkunastu popularnych inhalatorów pneumatycznych w celu ułatwienia wyboru sprzętu dającego możliwość prowadzenia racjonalnej terapii. Obecnie na Polskim rynku jest ponad 200 modeli inhalatorów tego typu. Wybór jednego optymalnego urządzenia nie jest możliwy, dlatego w załączonej tabeli umieszczono inhalatory pneumatyczne mieszczące się zgodnie z opisem producenta na dzień 20/10/2015 r. w zakresie parametrów niezbędnych do prawidłowej aplikacji i wyliczenia dawki leku podawanego drogą nebulizacji.

Tabelka_neb_01

Tabela 1. Przykłady inhalatorów, których opis umożliwia przewidywanie efektów ich wykorzystania w terapii inhalacyjnej.
Autor: Piotr Werżanowski. Oszacowanie progu wieku dla terapii inhalacyjnej
bez strat w fazie wdechowej za zgodą Autora : Emil Florkiewicz

Podane przez producentów wartości RV (NRV) pozwalają na kalkulację dawek emitowanych. Wiedzę o “jakości” aerozolu czerpiemy z parametru MMAD, jednak ja to było omawiane w artykule na temat dawki deponowanej zauważamy, że MMAD nie jest parametrem ściśle powiązanym z odsetkiem cząstek wychodzących w skład frakcji respirabilnej (FPF). Zdarza się, że sprzęt produkujący aerozol o MMAD rzędu 1,3 µm (najniższa wartość w zestawieniu) cechuje się niższą wartością FPF niż sprzęt produkujący aerozol o MMAD rzędu 3,37 µm (jena z najwyższych wartości w zestawieniu). W rzeczywistości obie wartości są relatywne w stosunku do każdego indywidualnego przypadku pacjenta i jego schorzenia. Problem ten omawiano w odrębnym artykule, wystarczy zatem przypomnieć, że decydującą rolę przy rozstrzyganiu dylematu : niskie MMAD czy wysoka FPF winna odgrywać geometria drzewa oskrzelowego pacjenta (głównie średnica oskrzelików  w docelowym miejscu planowanej depozycji). Nie zmienia to faktu, że praktycznie wyłącznie dzięki FPF dawkę zdeponowaną można dokładnie oszacować. Podawane  w tabeli 1 wartości wydajności (LO) dają punkt zaczepienia do kalkulacji dawek emitowanych, dostarczonych i deponowanych na jedną minutę zabiegu.

Pozostaje jeszcze do rozstrzygnięcia istotna kwestia: z dyskusji o dawce dostarczanej i deponowanej nie wynika w żaden sposób informacja, w jakiej sytuacji klinicznej, ściślej: przy jakim stopniu duszności, odbywa się pobór aerozolu. Dlatego też, aby tabele cechował poprawny poziom wiarygodności należy konstruować je dla konkretnego stopnia obturacji wyrażonego udziałem fazy wdechowej w cyklu oddechowym (IP%RCT).

Tabela 2. Wyniki przekształcenia danych sprzętu i roztworu*)  na dawki globalne i chwilowe dla IP=40%RCT.
Autor: Piotr Werżanowski. Kalkulacja dawek za zgodą Autora : Emil Florkiewicz

Tabela 3. Wyniki przekształcenia danych sprzętu i roztworu*)  na dawki globalne i chwilowe dla IP=30%RCT.
Autor: Piotr Werżanowski. Kalkulacja dawek za zgodą Autora : Emil Florkiewicz

Tabela 4. Wyniki przekształcenia danych sprzętu i roztworu*)  na dawki globalne i chwilowe dla IP=20%RCT.
Autor: Piotr Werżanowski. Kalkulacja dawek za zgodą Autora : Emil Florkiewicz

Szczegółowe dane w zakresie dawkowania u dzieci, których wiek jest młodszy niż próg podany w tabelach 2, 3 i 4 zaprezentowano w odrębnym artykule.


*) C= praca ciągła, L=praca limitowana czasowo.  Wyliczenia przeprowadzono dla 1 fiolki leku o stężeniu 0,5mg/1ml (500µg/1ml) i objętości 2 ml, to jest dla dawki nominalnej 1000µg.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Mimo dołożenia wszelkich starań nie ma gwarancji, że publikowane dane techniczne zachowają w przyszłości pełną aktualność, nie zawierają braków lub błędów. Zamieszczone opisy, dane techniczne itp. produktów, nie są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te, nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do samodzielnego stosowania jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z lekarzem.

 

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL