inhalacje logo 2b
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

AEROZOLOTERAPIA.PL

DLA LEKARZA

Inhalacje indywidualne a rodzina

Inhalacje w warunkach środowiska domowego nie podnoszą ryzyka pod względem potencjalnej możliwości przeniesienia infekcji na dziecko. Można domniemywać, że działanie sprężarki i zwiększony jej działaniem przepływ powietrza może “zagęszczać” patogeny unoszące się w powietrzu i “wdmuchiwać” je do dróg oddechowych, jednak wobec dobrze zamontowanego i poprawnie serwisowanego filtra wlotowego HEPA nie ma to miejsca.

Również ryzyko przeniesienia  przez sprzęt infekcji z dziecka na osobę dorosłą jest w warunkach rodziny relatywnie niskie pod warunkiem zachowania rygorów higienicznych (sterylizacja nebulizatora i drenów odprowadzających powietrze oraz używanie jałowego roztworu bez pozostawiania go “na zapas”).  Wydychany i emitowany przez sprzęt aerozol zawiera jednak substancje, których wdychanie przez otoczenie chorego jest zupełnie zbędne. Biorąc pod uwagę, że od 60% do 80% aerozolu nie dociera do dróg oddechowych pacjenta i jest emitowane wyłącznie do atmosfery (część przypadająca na czas wydechu pacjenta) warto rozważyć korzyści płynące z ograniczenia ekspozycji na lek rodzeństwa, rodziców czy innych osób asystujących przy inhalacji.

 Zastosowany w takiej sytuacji filtr wydechowy zdecydowanie redukuje ekspozycję osób z otoczenia pacjenta inhalowanego na wydychany prze niego lek i ewentualne drobnoustroje.

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL