inhalacje logo 2b
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

DLA LEKARZA

Geometria nosa – cz. II

Stosunki przestrzenne jam nosa mają znaczenie w przypadku prowadzenia  leczenia z wykorzystaniem aerozoli. Przepływ powietrza lub aerozolu będzie ułatwiony w obszarach o większym polu powierzchni przekroju, natomiast w obszarach o większym oporze może napotykać problemy.

1

Ryc. 1. Schemat drogi przepływu powietrza z uwzględnieniem małżowiny dolnej.

W związku z występowaniem małżowin nosowych strumień powietrza rozdziela się na nurt płynący między ścianą zatoki szczękowej a małżowiną (A) oraz między małżowiną a przegrodą nosa (B). Na rycinie powyżej widać, że droga A jest nie umożliwia dotarcia w okolicę wejścia do zatok szczękowych.

7

Ryc. 2. Orientacyjne wymiary jam nosa poniżej wejścia do zatoki szczękowej.

Na skanie poziomym (rycina wyżej) rzutowanym poniżej  wejścia do zatok szczękowych widać, że drogi A i B łączą się dopiero po osiągnięciu tylnego końca małżowiny dolnej.  W okrągłych polach podano wymiary szczeliny w milimetrach.

2

Ryc. 3.  Orientacyjne wymiary jam nosa powyżej wejścia do zatoki szczękowej.

Podobne są również rozmiary szczelin, przez które musi płynąć powietrze lub aerozol  na poziomie powyżej zatok.

3

Ryc. 4.  Orientacyjne wymiary przekroju czołowego jam nosa w płaszczyźnie rzutowanej na ujście zatoki szczękowej.

Reasumując, rozmiary jam nosa zarówno na przekrojach poziomych jak i poprzecznych (czołowych) oscylują około 2mm. Jak przedstawia się geometria jam nosa na przekrojach podłużnych (strzałkowych)?

4

Ryc. 5. Orientacyjna głębokość jam nosa mierzona od typowego punktu aerolizacji leków.

Po pierwsze stwierdzić można, że droga wgłąb, jaką musi pokonać powietrze lub aerozol sięga 6-7 cm.  Na rycinie poniżej podano w milimetrach pomiary jam nosa wykonane w kilku kolejnych punktach.

5

Ryc. 6. Orientacyjne wymiary jam nosa od podniebienia do stropu.

Pamiętając z wyżej podanych przykładów, że wymiar poprzeczny jam nosa jest bardzo podobny na całej ich długości można wysnuć pewne wnioski analizując konfigurację jam nosa w układzie “nisko-wysoko-nisko”. Załóżmy, że objętościowy przepływ powietrza mierzony w okolicy progu nosa o wymiarach 20mm x 2 mm wynosi  N L/min. Zgodnie z prawami fizyki przepływ objętościowy musi być identyczny w całym układzie. Co zatem dzieje się w obszarze o wymiarach 40mm x 2mm ? Okazuje się, że wyjaśnienie problemu tkwi w fakcie, że w obszarze tym powietrze ma mniejszą prędkość liniową przepływu. Wymiary nozdrzy tylnych pozwalają na utrzymanie niższych prędkości liniowych przepływu z uwagi na przekrój pozbawiony elementów anatomicznych. Wszystkie ryciny na tej stronie  zostały wykonane przez autora metodą ręcznego wektorowego odwzorowania rzeczywistej serii zdjęć tomografii komputerowej 24 letniej pacjentki. Wykorzystywanie grafiki możliwe wyłącznie w celach niekomercyjnych za pisemną zgodą autora.

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL