inhalacje logo 2b
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

DLA LEKARZA

Cykl oddechowy

Oddychanie jest cyklicznym przemieszczaniem powietrza w przestrzeni dróg oddechowych. Cykl oddechowy składa się z fazy wdechu (IP, linia zielona) i wydechu (linia niebieska).  Podstawowym prawem rządzącym leczeniem inhalacyjnym jest fakt, że podanie leku możliwe jest wyłącznie w  fazie wdechowej. Nie ma możliwości podania leku, gdy powietrze jest wydychane. Liczbę pełnych cykli możliwych do wykonania w ciągu jednej minuty, czyli częstość oddechów wyraża parametr BF.   Na schematycznie przedstawionych poniżej tarczach zegara zilustrowano prawidłowość, że przy stałej BF, pomimo różnego kształtu przebiegu cyklu oddechowego, czas trwania cyklu (RCT)  jest identyczny.

cyklodde1
  W ciągu jednej minuty chory może zrealizować albo kilka długich cykli oddechowych (np. 4 x 15 sek lub 8 x 7,5 sek), albo kilkanaście krótkich cykli oddechowych. U niemowląt BF może przekraczać 25 cykli oddechowych na minutę, co jest jednoznaczne z istotnym skróceniem czasu trwania cyklu. Porównywanie obwiedni wdechu i przebiegu pełnego cyklu oddechowego na tarczy zegara jest niewygodne, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by różne cykle oddechowe porównywać w bardziej wygodnej i naturalnej prezentacji liniowej.
cyklodde2
Zarówno dla obturacji jak i powrotu drożności dróg oddechowych do normy  czas RCT jest zależny wyłącznie od BF. Można jednak zauważyć, że kształty obwiedni wdechu różnią się między sobą. Dzieje się tak za sprawą procentowej proporcji  fazy wdechu w stosunku do czasu trwania cyklu oddechowego (IP%RCT) . Im większy stopień obturacji, czyli opór stawiany przez drogi oddechowe, tym dłużej trwa faza wydechu, czyli czas niezbędny do wypchnięcia powietrza zalegającego w płucach przez zwężone oskrzela.
cyklodde3

TI – czas trwania pojedynczego wdechu, jest wyliczany z proporcji fazy wdechowej w stosunku do czasu trwania cyklu oddechowego RCT. Ujmując rzecz obrazowo można powiedzieć, że czas trwania pojedynczego wdechu “dziedziczy” swoją długość z jednej strony po  BF za pośrednictwem  RCT oraz jednocześnie dziedziczy długość bezpośrednio po IP%RCT.

cyklodde5
W zależności od “dziedziczonych cech”  czas trwania wdechu może być różny. Przy BF 16/min, czyli RCT = 3,75 sek  osoba zdrowa, czyli dysponująca IP=40% RCT  ma “do dyspozycji” 1,5 sekundy na wykonanie wdechu. Przy skurczu oskrzeli, gdy IP = 20% RCT na wykonanie wdechu pozostaje 0,75 sek.
cyklodde4
Przy BF 30/minutę, na przykład u niemowląt, RCT jest niemal dwukrotnie krótszy i wynosi 2 sek. W okresie ustąpienia duszności, czyli IP=40% RCT czas wdechu wynosi mniej niż sekundę (0,8 sek). W czasie napadu duszności niemowlęciu pozostaje jedynie 0,4 sek na wykonanie wdechu. Czas trwania wdechu TI ma kluczowe znaczenie przy kalkulacji dawek podawanych w nebulizacji.  

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL