Pomiar PEF

SZCZYTOWY PRZEPŁYW WYDECHOWY (PEF)

Wykonanie spirometrii wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu, który nie zawsze jest dostępny w momencie konieczności wykonania badania. Tymczasem istnieje sposób na szybką, dobrą orientację co do istnienia i nasilenia duszności – pomiar PEF. Dokonasz go za pomocą pikflometru.

 • nabierz do płuc maksymalnie dużo powietrza
 • z całej siły, jak potrafisz najszybciej – wydmuchaj powietrze przez ustnik
 • powtórz pomiar 3 x
 • zapamiętaj średni lub najlepszy wynik
 • porównaj wynik z należną normą

Twój wzrost

  
  
  

Twój wiek i płeć

       
     
       

Twój PEFR

  
  
  

Twoja norma N

470 L/min

Twój wynik do N

85 %N

Twoja strefa

O.K.

 

Ustaw dane:

 1. wzrost
 2. wiek
 3. płeć
 4. wpisz PEFR zmierzony pikflometrem

Odczytaj wyniki:

 1. Twoją normę PEFR
 2. stosunek wyniku do normy
 3. interpretację wyniku

Interpretacja

Zmienność Strefa
>80% zielona
50%-80% żółta
<50% czerwona
 • Jeśli Twój wynik jest w zakresie strefy zielonej, nie masz kaszlu i nie masz innych objawów kontroluj PEFR i stosuj zalecane leki.
 • Jeśli Twój wynik jest w zakresie strefy żółtej zażyj lek rozkurczowy, zintensyfikuj leczenie inhalacyjne lekiem p-zapalnym, częściej kontroluj PEFR i śledź trend zmian. Po uzyskaniu poprawy odnotuj datę i godzinę spadku PEF do strefy żółtej.
 • Wynik w strefie czerwonej jest symptomem poważnym. Zażyj lek rozkurczowy, kontroluj trend zmian PEFR, bądź gotowy do wezwania pomocy kwalifikowanej lub  skontaktuj się z lekarzem prowadzącym.

Źródła:

 Knudson RJ, Lebowitz MD, Holberg CJ, Burrows B. Changes in the normal maximal expiratory flow-volume curve with growth and aging. Am Rev Respir Dis. 1983. Jun;127(6):725-34.

Hankinson JL, Odencrantz JR, Fedan KB. Spirometric reference values from a sample of the general U.S. population. Am J Respir Crit Care Med. 1999;159(1):179-87.

Wzory:
Wiek od 8 do 17 lat:
PEFR = [(wzrost w cm – 100) × 5] + 100
Wiek od 18 do 80 lat:
PEFR, mężczyźni = {[(wzrost w m × 5.48) + 1.58] – [wiek × 0.041]} × 60
PEFR, kobiety = {[(wzrost w m × 3.72) + 2.24] – [wiek × 0.03]} × 60

Jeśli masz wątpliwości co do wiarygodności wzorów możesz skorzystać z alternatywnych narzędzi:

https://www.mdcalc.com/estimated-expected-peak-expiratory-flow-peak-flow

https://www.haag-streit.com/fileadmin/Clement_Clarke/Peak_Expiratory_Flow/Mini-Wright_AFS_Low_Range/Peak-Flow-Normal-Values.pdf

https://reference.medscape.com/calculator/peak-expiratory-flow

https://www.easycalculation.com/medical/pefr-calculator.php

oraz wielu innych, możliwych do wyszukania w sieci WWW.

POMOC

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL