inhalacje logo 2b
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

DLA LEKARZA

FAQ – dobór urządzenia

FAQ – dobór urządzenia

W tej kategorii problemów wyłonionych spośród odpowiedzi ankietowych respondenci mieli wątpliwości sprowadzające się do kilku grup.

 

Sprzęt – pytania ogólne.

Aparatura dla stosowania nebulizacji
Nebulizatory
Rodzaj sprzętu do nebulizacji
Rodzaje aparatów
Rodzaje inhalatorów
Rodzaje nebulizatorów
Typy nebulizatorów
Typy nebulizatorów

Sugerowany sposób korzystania z serwisu :

 1. Zapoznanie się z działem 2.4 Fizyka aerozoli i artykułem “aerozol w nebulizacji”

Oczekiwane efekty :

 • użytkownik zna i rozróżnia typy nebulizatorów
 • użytkownik wykorzystuje tę wiedzę przy planowaniu leczenia

Sprzęt – aspekty techniczne.

Aspekty techniczne
Dane techniczne nebulizatora
Dane techniczne nebulizatora (informator dla pacjenta)
Dane techniczne
Rodzaje nebulizatorów, parametry techniczne

Sugerowany sposób korzystania z serwisu :

 1. Zapoznanie się z działem 2.4 Fizyka aerozoli i artykułem “aerozol w nebulizacji”
 2. Przyswojenie nazewnictwa i zapoznanie się z istotnymi parametrami opisującymi sprzęt
 3. Zapoznanie się z przykładem wykorzystania parametrów inhalatora do celów dawkowania leku
 4. Wykorzystanie wiedzy na temat parametrów technicznych : wydatku LO i przepływu AO w kalkulacji dawki z wykorzystaniem tabel dawkowania

Oczekiwane efekty :

 • użytkownik zna i rozróżnia typy nebulizatorów oraz ich parametrów technicznych
 • użytkownik wykorzystuje tę wiedzę przy planowaniu leczenia
 • użytkownik potrafi oszacować dawkę emitowaną i dostarczoną

 

Sprzęt – aspekty techniczne szczegółowe.

Przestrzeń martwa
Przestrzeń martwa a ilość leku

Sugerowany sposób korzystania z serwisu :

 1. Zapoznanie się z problemami omówionymi dla pytań ogólnych i technicznych dotyczących sprzętu
 2. Zapoznanie się z opisem roli przestrzeni martwej w kalkulacji dawki emitowanej

Oczekiwane efekty :

 • użytkownik zna i rozróżnia typy nebulizatorów oraz ich parametry techniczne
 • użytkownik wykorzystuje tę wiedzę przy planowaniu leczenia
 • użytkownik potrafi oszacować dawkę emitowaną i dostarczoną

 

Dobór inhalatora – pytania ogólne.

Dobór nebulizatora
Dobór odpowiedniego inhalatora
Dobór odpowiedniego nebulizatora
Jak dobierać nebulizatory
Jak dobrać odpowiedni nebulizator
Jak odpowiednio wybrać inhalator
Który inhalator dla pacjenta
Sposoby dobierania nebulizatorów
Wybór nebulizatora
Wybór nebulizatora
Wybór odpowiedniego nebulizatora

Sugerowany sposób korzystania z serwisu :

 1. Pozyskanie wiedzy ogólnej na temat dawkowania
 2. Racjonalne zaplanowanie obszaru docelowego dla terapii
 3. Racjonalne zaplanowanie celów terapii
 4. Wykorzystanie wiedzy zawartej w dziale dla pacjenta

Oczekiwane efekty :

 • użytkownik zna i rozróżnia typy nebulizatorów oraz ich parametry techniczne
 • użytkownik wykorzystuje tę wiedzę przy planowaniu leczenia
 • użytkownik potrafi oszacować dawkę emitowaną i dostarczoną

Dobór inhalatora – dla kogo?

wskazania

Dla kogo jest przeznaczona nebulizacja
Informacje techniczne o nebulizatorach – kiedy, jaki?

Dobór sprzętu do wskazań pacjenta
Inhalatory – jakie, kiedy?
Rodzaje nebulizatorów i ich zastosowanie
Wybór metody i odpowiedniego nebulizatora

leki

Rodzaje nebulizatorów do nebulizacji sterydem
Dostosowanie typu nebulizatora do preparatu

jeden inhalator dla każdego wieku, każdej choroby, każdego stopnia ciężkości choroby i każdego leku

Jakie nebulizatory są najbardziej korzystne ( uniwersalne ) dla pacjentów

Sugerowany sposób korzystania z serwisu :

 1. Racjonalne zaplanowanie obszaru docelowego dla terapii
 2. Racjonalne zaplanowanie celów terapii
 3. Pozyskanie wiedzy ogólnej na temat dawkowania
 4. Zapoznanie się z tabelą dawkowania na przykładzie steroidów

Oczekiwane efekty :

 • użytkownik rozumie, że indywidualizacja leczenia, a zatem poprawny dobór sprzętu jest koniecznością
 • użytkownik rozumie, że konieczność doboru sprzętu wynika z odmiennych jednostek chorobowych, odmiennych stadiów klinicznej manifestacji choroby, odmiennych leków planowanych w terapii i odmiennych lokalizacji receptorów docelowych dla cząsteczek leku
 • użytkownik rozumie, że nie jest możliwe pogodzenie postulatu uniwersalności sprzętu ze spektrum problemów klinicznych

Dobór inhalatora – wiek pacjenta.

Wybór nebulizatora , dostosowanie do wieku
Jaki nebulizator, do jakiego wieku
Dobór nebulizatora do wieku
Dobór nebulizatora do wieku dziecka
Dobór nebulizatora do wieku pacjenta
Dobór nebulizatora w zależności od wieku
Rodzaje inhalatorów dla dzieci

Sugerowany sposób korzystania z serwisu :

 1. Wstępne zapoznanie się z nowym podejściem do kwestii dawkowania
 2. Przyswojenie nazewnictwa wykorzystywanego w odniesieniu do teorii dawkowania
 3. Zapoznanie się z problemem niedostosowania sprzętu do możliwości poboru aerozolu przez niemowlę
 4. Zapoznanie się z przykładami inhalatorów poprawnie dobranych do potrzeb niemowlęcia i małego dziecka

Oczekiwane efekty :

 • użytkownik rozumie odrębności nebulizacji u niemowląt i małych dzieci związane z fizjologią oddychania i charakterystyką sprzętu
 • zna wnioski wynikające z ogólnych problemów dawkowania leków wziewnych
 • potrafi dla dowolnego sprzętu, wieku niemowlęcia i stopnia obturacji oszacować z wykorzystaniem tabel dawkowania dawkę dostarczoną na 1 minutę zabiegu
 • uwzględnia w kalkulacji straty wynikające z nieszczelności maseczki

Ranking inhalatorów

Dane techniczne do nebulizacji, np. wyniki testów nebulizatorów
Kwestia wyboru najlepszego nebulizatora (parametry techniczne)
Które aparaty do nebulizacji nie są warte zalecenia matkom

Sugerowany sposób korzystania z serwisu :

 1. Przyswojenie wiedzy wskazanej przy omawianiu kwestii ogólnych i technicznych dotyczących sprzętu
 2. Przeanalizowanie skróconej tabeli zestawiającej wybrane inhalatory dostępne na rynku
 3. Zapoznanie się z broszurami przeznaczonymi dla pacjentów i lekarzy : Broszura 1 , Broszura 2, Broszura 3.
 4. Poszerzenie wiedzy o informacje szczegółowe dostępne w publikacji “ABC nebulizacji” pod redakcja Prof. Michała Pirożyńskiego, Via Medica, Gdańsk, 2015r.

Oczekiwane efekty :

 • użytkownik potrafi dokonać racjonalnego wyboru sprzętu z uwzględnieniem jego wykorzystania w aspekcie wieku pacjenta, jednostki chorobowej, stanu klinicznego, planowanej do wykorzystania cząstki aktywnej leku oraz planowanego miejsca depozycji.

Higiena i konserwacja inhalatorów

Jak często wymieniać dysze inhalatora

Sugerowany sposób korzystania z serwisu :

 1. Zapoznanie się z treścią artykułu o sprzęcie jednorazowym
 2. Uzupełnienie wiedzy z wykorzystaniem artykułów z sekcji Higiena i bezpieczeństwo działu dla pacjentów

Oczekiwane efekty :

 • użytkownik respektuje zasady wykorzystywania sprzętu jednorazowego użytku, zasady sterylizacji inhalatorów i drenów doprowadzających, respektuje terminy wymiany filtrów powietrza w inhalatorze oraz odnotowuje liczbę cykli sterylizacji dla nebulizatorów indywidualnych wielokrotnego użytku
 • użytkownik  wymienia sprzęt zgodnie z jego parametrami opisującymi terminy przydatności do wykorzystania

Efekty stosowania inhalatorów

Dane techniczne nebulizatora a efekt nebulizacji
Wpływ na inhalację

Sugerowany sposób korzystania z serwisu :

 1. Wykorzystanie materiałów zasugerowanych wyżej
 2. Wykorzystanie materiałów omówionych w dziale pytań tyczących dawkowania leków

Oczekiwane efekty :

 • użytkownik dostrzega związek między dawką leku a efektem terapeutycznym
 • użytkownik dostrzega związek między parametrami technicznymi sprzętu a dawką emitowaną i dostarczaną I i dawką dostarczaną II
 • użytkownik uzmysławia sobie logiczne powiązanie miedzy poprawnym doborem sprzętu uwzględniającego cechy szczególne odmiennych jednostek chorobowych, odmiennych stadiów klinicznej manifestacji choroby, odmiennych leków planowanych w terapii i odmiennych lokalizacji receptorów docelowych dla cząsteczek leku, uzyskiwaną dawką poprawnie deponowaną w miejscu docelowym a efektami terapii

Sposoby nebulizacji

Rodzaje nebulizatorów, sposoby nebulizacji
Jak nauczyć opornego pacjenta prawidłowo robić nebulizację
Właściwe oraz niewłaściwe użytkowanie przez pacjentów, najczęstsze błędy popełniane podczas nebulizacji, o których nie wiemy i z których istnienia nie zdajemy sobie sprawy

Sugerowany sposób korzystania z serwisu :

 1. Zapoznanie się z  artykułem “aerozol w nebulizacji” i wyżej omawianymi problemami.
 2. Zapoznanie się z artykułem”Jak przygotować roztwór do nebulizacji?
 3. Zapoznanie się z  artykułem “Jak prawidłowo przeprowadzić zabieg nebulizacji? Najczęstsze błędy podczas wykonywania zabiegu nebulizacji.”
 4. Zapoznanie się z  artykułem: “Czy można mieszać i rozcieńczać roztwory do nebulizacji?”

Oczekiwane efekty :

 • użytkownik rozróżnia typy nebulizatorów i ich parametry techniczne
 • unika rozcieńczania i mieszania rożnych roztworów w trakcie jednego zabiegu
 • użytkownik używa wyższych stężeń leku w celu skrócenia czasu nebulizacji
 • użytkownik preferuje zalecenia prowadzenie zabiegu przez ustnik

Błędy w doborze inhalatorów

maseczka modele z wypustkami aktywowane w czasie wdechu czy ustnik
Rodzaje inhalatorów – inhalatory dla dzieci ze smoczkiem i końcówkami do nosa

Sugerowany sposób korzystania z serwisu :

 1. Zapoznanie się z rolą filtracyjną nosa
 2. Zapoznanie się z  artykułem “Jak prawidłowo przeprowadzić zabieg nebulizacji? Najczęstsze błędy podczas wykonywania zabiegu nebulizacji.”
 3. Zapoznanie się z broszurami przeznaczonymi dla pacjentów i lekarzy pomocnymi w doborze inhalatora Broszura 1 , Broszura 2, Broszura 3.
 4. Przeanalizowanie skróconej tabeli zestawiającej wybrane inhalatory dostępne na rynku

Oczekiwane efekty :

 • użytkownik rozumie cel i szanuje wysiłek włożony w szczegółowy opis inhalatorów uważanych za przydatne do wykorzystania w terapii inhalacyjnej
 • użytkownik uświadamia sobie, że ani nos i filtracja nosowa, ani odruch ssania, odruch przełykania, ani układ pokarmowy nie są wykorzystywane do celów prawidłowo prowadzonej nebulizacji
 • użytkownik zna zasady poprawnego prowadzenia nebulizacji oraz elementy dawkowania leków w postaci aerozolu

Inne problemy

Nowości, różnice między nebulizatorami

metody leczenia / nebulizacji wykorzystywane na zachodzie
Inne sposoby dodawania leków wziewnych

Sugerowany sposób korzystania z serwisu :

 1. Zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi inhalatorów i nebulizatorów
 2. Zapoznanie się z innymi działami opisującymi techniki inhalacyjne : inhalatory suchego proszku (DPI) oraz  dozowniki ciśnieniowe (pMDI)

Oczekiwane efekty :

 • użytkownik wie, że  w Polsce dysponuje standardowymi i ponadstandardowymi metodami, które nie odbiegają od trendów ogólnoświatowych
 • użytkownik ceniąc wyjątkowe zalety nebulizacji zna i rozważa wykorzystanie innych metod leczenia wziewnego.

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL