inhalacje logo 2b
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

DLA LEKARZA

FAQ – problemy kliniczne

FAQ – problemy kliniczne

 

Pytania problemowe ukierunkowane na zagadnienia kliniczne stanowiły 13% sugestii i wątpliwości raportowanych przez ankietowanych lekarzy. Wśród nich na uwagę zasługują pewne schematy w sposobie poszukiwania nowej wiedzy, które przez pryzmat zadawanych pytań rzucają pewne światło na horyzonty, głębię oraz sposób percepcji zagadnień związanych z leczeniem nebulizacyjnym.

Jednostki chorobowe – rozpoznawanie.

Astma
Astma wczesnodziecięca
Astma wczesnodziecięca – brak wskazań
Rozpoznawanie astmy oskrzelowej wczesnodziecięcej
Diagnostyka astmy wczesnodziecięcej
Diagnostyka astmy oskrzelowej wczesnodziecięcej
Ostre obturacyjne zapalenia oskrzeli

Ograniczenia w korzystania z serwisu :

Serwis poświęcony jest zagadnieniom aerozoloterapii i  nie ma ambicji kreowania wiedzy klinicznej na temat jednostek chorobowych, ich diagnostyki, w tym diagnostyki różnicowej, patofizjologii czy zgodnych z EBM zasad farmakoterapii. Wiedzę taką należy zdobywać, doskonalić i poszerzać zgodnie z ofertą edukacyjną instytucji uprawnionych do szkolenia dyplomowego i podyplomowego.

Oczekiwane efekty :

 • użytkownik korzysta z pomocy instytucji uprawnionych do szkolenia dyplomowego i podyplomowego.
 • użytkownik korzysta z uznanych źródeł wiedzy (podręczniki, artykuły naukowe itp.)

Jednostki chorobowe – dawkowanie.

Dawki w J04
Dawkowanie w różnych chorobach
Wytyczne dotyczące doboru dawek leków w danych jednostkach chorobowych
Dawkowanie w różnych jednostkach chorobowych
Leki stosowane w nebulizacji – które i jak długo?
Stosowanie nebulizacji w krtani i zatok
Dawkowanie wg wskazań
Leczenie obturacyjnego zapalenia oskrzeli
Nebulizacja w ostrym zapaleniu krtani
Nebulizacja w trakcie infekcji wirusowych dróg oddechowych
Nebulizacje w ostrych infekcjach górnych dróg oddechowych
Nowe wytyczne co do dawek leków w różnych jednostkach chorobowych

Ograniczenia w korzystania z serwisu :

Oczekiwania respondentów ankiety co do przekazywania wiedzy na temat schematów leczenia, zasad doboru asortymentu leków i ich dawkowania w różnorakich jednostkach chorobowych rozmija się z zarówno z kompetencjami jak i możliwościami serwisu poświęconego aerozoloterapii. Jak to wyjaśniono wyżej, wiedza taka jest immanentnym elementem szerszej wiedzy klinicznej.

Sugerowane źródła wiedzy poza serwisem :

 1. Śledzenie aktualnych wytycznych GOLD przy wątpliwościach zawiązanych z POChP
 2. Śledzenie aktualnych wytycznych GINA przy wątpliwościach zawiązanych z astma oskrzelową
 3. Śledzenie aktualnych wytycznych ARIA przy wątpliwościach zawiązanych z alergicznym nieżytem nosa
 4. Śledzenie aktualnych wytycznych EPOS przy wątpliwościach zawiązanych z leczeniem stanów zapalnych zatok
 5. Śledzenie zmian w aktualnej treści Charakterystyk Produktów Leczniczych jako przykład źródła wiedzy przy wątpliwościach zawiązanych z terapią zapalenia podgłośniowego krtani i astmy oskrzelowej

Oczekiwane efekty :

 • użytkownik zna źródła wiedzy na temat wskazań i ogólnych zasad dawkowania leków w konkretnych jednostkach klinicznych
 • użytkownik zna szczególne rozszerzenia i ograniczenia zakresu wskazań dla konkretnego leku związane z jego ChPL

Ocena skuteczności klinicznej.

Długość stosowania nebulizacji
dobór odpowiedniej dawki – kiedy najmniejsza kiedy największa
Dostosowanie dawki do pacjenta
Nebulizacja zamiast antybiotykoterapii
Dostosowanie leku do wieku
Praktyczna wiedza, bez wyjaśnienia samego pojęcia nebulizacji
Ewentualne nowe wytyczne dawkowanie
Jak długo stosować lek
Jak dostosować dawkę do pacjenta
Jak dostosować nebulizację do stanu pacjenta?
Dawkowanie, odstępy w czasie
Jak poprawić efekt po nebulizacji
Jaką dawkę GKS stosować u dzieci
Jakie dawki stosować przy poszczególnych wskazaniach
Przez ile dni powinna trwać nebulizacja
Sterydoterapia
Ustalanie dawek leków
W którym momencie choroby włączyć hormony w nebulizacji
Zmniejszanie leków podczas nebulizacji

Ograniczenia w korzystania z serwisu :

Istnieją przypadki szczególne, w których pytanie sformułowane w oderwaniu od wieloczynnikowego kontekstu zatraca swój sens i logikę, uniemożliwiając udzielenie racjonalnej odpowiedzi . Przykładem pytania przekraczającego granicę absurdu jest na przykład problem : “Którym z biegów najlepiej jest jechać samochodem z Gdańska do Zakopanego?” Każda odpowiedź na ogólnym poziomie abstrakcji będzie zarówno bezwzględnie prawdziwa jak i bezwzględnie błędna. “Najlepiej jechać na 6 biegu” ma sens wyłącznie w pewnym kontekście, na przykład w czasie jazdy na autostradzie. Tak sformułowana rada jest jednocześnie sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem w kontekście ruszania z miejsca przy stromym podjeździe. W takim konkretnym  przypadku “najlepiej jest jechać na 1 biegu”, ale przecież za chwilę trzeba spróbować wrzucić bieg drugi itd, itd.

Zasada formułowania problemu w powiązaniu z całokształtem jego relacji z licznymi istotnymi czynnikami  powinna zatem przyświecać próbom udzielenia odpowiedzi na wyżej cytowane pytania.

Sugerowany sposób korzystania z serwisu :

 1. Umiejscowienie pytania o czas trwania leczenia w kontekście wyników pomiaru z wykorzystaniem narzędzi kontroli stanu klinicznego, na przykład wg GINA,
 2. Zapoznanie się z tabelą dawkowania na przykładzie steroidów
 3. Wstępne zapoznanie się z nowym podejściem do kwestii dawkowania
 4. Zapoznanie się ze stratami leku przy konwersji dawki nominalnej na dawkę emitowaną, ew.  korekta dawki
 5. Zapoznanie się ze stratami leku przy konwersji dawki emitowanej na dawkę dostarczoną bez strat w fazie wdechowej,  ew. korekta dawki
 6. Zapoznanie się ze stratami leku przy konwersji dawki emitowanej na dawkę dostarczoną z uwzględnieniem strat w fazie wdechowej, ew. korekta dawki
 7. Zapoznanie się ze stratami leku przy konwersji dawki dostarczonej na dawkę zdeponowaną, ew. korekta dawki
 8. Wykonanie ćwiczenia z „odwrotną” kalkulacją dawek nominalnych dla niepoprawnie dobranego sprzętu i nieszczelności maseczki, ew. korekta dawki
 9. Wykorzystanie narzędzi kontroli stanu klinicznego, na przykład wg GINA i weryfikacja pytania o czas trwania leczenia i/lub korektę dawki

Oczekiwane efekty :

 • użytkownik uświadamia sobie, że pytania o czas terapii są w istocie pytaniami o skuteczność leczenia np. p-astmatycznego
 • użytkownik zna wytyczne leczenia stopniowanego oraz zakresy dawek niskich, średnich i wysokich
 • użytkownik rozróżnia dawkę teoretyczną, nominalną, emitowana, dostarczoną i zdeponowaną  i analizuje relację tejże w stosunku do zakresu zalecanych dawek teoretycznych
 • użytkownik ma świadomość, że efekt terapeutyczny zależny jest od dawki dostarczonej i zdeponowanej
 • użytkownik po racjonalnym doborze dawki dostarczonej i deponowanej monitoruje stan kliniczny konkretnego pacjenta
 • użytkownik zna pojęcie choroby przewlekłej oraz pojecie remisji, potrafi podjąć racjonalną decyzje o włączeniu lub redukcji leczenia zgodnie ze standardami

Wskazania do wyboru metody.

Wskazania do nebulizacji (oprócz astmy jakie jeszcze ma zastosowania)
Wskazania do nebulizacji
Wskazania do stosowania
Aktualne wskazania do nebulizacji
Wskazania dot. nebulizacji

Sugerowany sposób korzystania z serwisu :

 1. Zapoznanie się z właściwymi dla istoty problemu fragmentami Polskiego Konsensusu Nebulizacyjnego

Oczekiwane efekty :

 • użytkownik zna wskazania do nebulizacji

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL