inhalacje logo 2b
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

DLA LEKARZA

FAQ – mieszanie leków

FAQ – mieszanie leków

 

Na problemy z poprawnym zrozumieniem kwestii rozcieńczania i mieszania leków zwracało uwagę 16 %  ankietowanych lekarzy.  Problemy szczegółowe w tej kategorii można pogrupować następująco.

Problem mieszania leków

Astma wczesnodziecięca, łączenie leków w nebulizacji
Czy można mieszać z Berodualem
Czy łączyć leki?
Czy można łączyć leki
Czy nebulizacja powinna być przeprowadzona dla każdego leku oddzielnie, czy można mieszać leki?
Jak łączyć leki w nebulizacji
Jak mieszać preparaty do nebulizacji
Kwestia mieszania poszczególnych leków
Łączenie
Łączenie leków
Łączenie leków w nebulizacji
Łączenie leków do nebulizatora
Łączenie leków u dzieci z mukowiscydozą
Łączenie leków w nebulizacji
Łączenie substancji w jednej nebulizacji
Łączenie z innymi preparatami
Mieszanie leków a sól fizjologiczna, czas trwania inhalacji
Kontrola rodzicielska podczas nebulizacji
Mieszanie leków do nebulizacji
Mieszanie leków podczas nebulizacji
Mieszanie leków w nebulizacji
Mieszanie leków
Refundacja
Mieszanie leków
Mieszanie roztworów

Sugerowany sposób korzystania z serwisu :

 1. Pogłębienie wiedzy z wykorzystaniem publikacji „ABC nebulizacji” pod redakcją Prof. Michała Pirożyńskiego, ViaMedica, Gdańsk, 2015 rok. : tabela 8.5 str. 138  (niezgodności farmakologiczne oraz możliwość łączenia leków w nebulizacji)
 2. Zapoznanie się z treścią artykułu poświęconego parametrom roztworu do nebulizacji

Oczekiwane efekty :

 • użytkownik uniknie błędu przy planowaniu leczenia dwoma lekami, których nie wolno łączyć w jednej nebulizacji
 • użytkownik jest świadomy faktu konkurowania składowych roztworu o udział w dawce emitowanej
 • użytkownik zna i potrafi wykorzystać narzędzia pomocne w planowaniu racjonalnej terapii

Problem rozcieńczania leków.

Czy leki do nebulizacji można rozcieńczać solą fizjologiczną.
Czy można rozcieńczać
Czy rozcieńczać roztwory do nebulizacji
Czy rozcieńczać roztwór
Rozcieńczanie
Rozcieńczanie leków w nebulizacji
Rozcieńczać czy nie?
Rozcieńczanie leków
Rozcieńczanie leku czy nie?
Rozcieńczanie solą fizjologiczna tak / nie  dlaczego?
Rozcieńczanie solą fizjologiczną
Rozcieńczanie leków za pomocą soli fizjologicznej
Rozcieńczanie zawiesiny leku
Sposób rozcieńczania leków
Ilość NaCl jaką należy dodać do leku

Sugerowany sposób korzystania z serwisu :

 1. Zapoznanie się z treścią artykułu poświęconego parametrom roztworu do nebulizacji

Oczekiwane efekty :

 • użytkownik preferuje leczenie oryginalnym roztworem leku wykorzystując asortyment stężeń roztworów obecnych na rynku
 • użytkownik uświadamia sobie związek między stężeniem roztworu DPC lub DSC, wydatkiem płynu LO i czasem trwania zabiegu a dawką wyemitowaną
 • użytkownik potrafi zarządzać czasem trwania zabiegu wykorzystując czynnik stężenia roztworu i ewentualne jego rozcieńczenie

Problem dzielenia leków

Dzielenie leku

Sugerowany sposób korzystania z serwisu :

 1. Zapoznanie się z treścią artykułu poświęconego parametrom roztworu do nebulizacji
 2. Zapoznanie się z artykułem poświęconym ryzyku namnażania się bakterii w nie wykorzystanym roztworze

Oczekiwane efekty :

 • użytkownik unika dzielenia leku w celu świadomego pozostawienia o w warunkach sprzyjających namnażaniu bakterii
 • użytkownik nigdy nie korzysta z niejałowego lub nasuwającego wątpliwości co do sterylności roztworu do nebulizacji
 • użytkownik potrafi wykorzystać w warunkach klinicznych, na przykład dla dwu stanowisk inhalacyjnych, wysokie stężenie leku dzieląc go ex tempore i modyfikując przez rozcieńczenie tak, by uzyskać możliwość równoczesnego wykonania dwu zabiegów nebulizacji

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL