inhalacje logo 2b
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

DLA LEKARZA

FAQ – fizjologia oddychania

FAQ – fizjologia oddychania

 

O fizjologię oddychania zapytało mniej niż 1% ankietowanych lekarzy, a problem wyarytykułowany został w formie pytania :

Czy cykl oddechów jest inny (?)

Gruntowne rozeznanie w  zagadnieniach fizjologii oddychania  jest kluczem do poprawnej oceny skuteczności leczenia inhalacyjnego. Z tej przyczyny ukierunkowanie uwagi użytkownika na problemy wykraczające poza horyzont retorycznego w swej istocie pytania wydaje się uzasdnione.

Sugerowany sposób korzystania z serwisu :

  1. Zapoznanie się z budową dróg oddechowych
  2. Zapoznanie się z geometrią oskrzeli
  3. Zapoznanie się z rozkładem receptorów w drogach oddechowych
  4. Zapoznanie się z podstawowym nazewnictwem opisującym czynność oddechową
  5. Zapoznanie się z cyklem oddechowym, jego fazami i czasem ich trwania w zależności od stopnia obturacji
  6. Zapoznanie się z objętościami oddechowymi

 

Oczekiwane efekty :

  • użytkownik zna budowę, czynności i fizjologie układu oddechowego
  • użytkownik uświadamia sobie wzajemne powiązania miedzy stanem drożności dróg oddechowych, czynnością oddechową  a dawkowaniem leków

 

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL