inhalacje logo 2b
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

DLA LEKARZA

FAQ – dawkowanie leków

FAQ – dawkowanie leków

Pytania o dawkowanie leków można uporządkować jako pewne podobne zagadnienia szczegółowe.  Poniżej zaprezentowano typowe dylematy respondentów.

 

Problemy ogólne tyczące dawkowania.

Dawkowanie leku
Dawkowanie leku oraz inhalatorów
Jak dawkować lekarstwa
Dawkowanie oraz dzielenie leku
Ilość dawki leczniczej
Wielkość dawki
Wydzielanie dawek
Dawkowanie w nebulizacji
Dawkowanie w praktyce

Sugerowany sposób korzystania z serwisu :

 1. Wstępne zapoznanie się z nowym podejściem do kwestii dawkowania
 2. Przyswojenie nazewnictwa wykorzystywanego w odniesieniu do teorii dawkowania
 3. Zapoznanie się z tabelą dawkowania na przykładzie steroidów
 4. Zapoznanie się z informacją zawartą w ChPL konkretnego leku
 5. Uzupełnienie wiedzy klinicznej z zakresu ze źródeł poza serwisem

Oczekiwane efekty :

 • użytkownik rozróżnia dawkę teoretyczną od dawki dostarczonej i zdeponowanej,
 • uzmysławia sobie, że efekt terapeutyczny pozostaje w  odległej i pośredniej relacji z dawką nominalną
 • rozumie, że efekt terapeutyczny jest bezpośrednio powiązany z dawką dostarczoną i zdeponowaną
 • rozpatruje kwestię dawkowania w ścisłym powiązaniu z konkretnym układem odniesienia lek-pacjent -stan kliniczny-stosowany sprzęt

 

Problemy  tyczące dawkowania kortykosteroidów.

Dawkowanie leków w nebulizacji (sterydy)
Dawkowanie sterydów wziewnych
Dawkowanie sterydu wziewowego

Sugerowany sposób korzystania z serwisu :

 1. Zapoznanie się z tabelą dawkowania na przykładzie steroidów
 2. Zwrócenie uwagi na różnice w sile działania konkretnych cząstek aktywnych

Oczekiwane efekty :

jak wyżej

 

Problemy  tyczące dawkowania w odniesieniu do wieku.

Jakie są dawki krytyczne dla dzieci
Dawkowanie u dzieci
Dawkowanie u małych dzieci
Dawkowanie u niemowląt

Sugerowany sposób korzystania z serwisu :

 1. Wstępne zapoznanie się z nowym podejściem do kwestii dawkowania
 2. Przyswojenie nazewnictwa wykorzystywanego w odniesieniu do teorii dawkowania
 3. Zapoznanie się z tabelą dawkowania na przykładzie steroidów
 4. Zapoznanie się z informacją zawartą w ChPL konkretnego leku
 5. Uzupełnienie wiedzy klinicznej z zakresu ze źródeł poza serwisem
 6. Zapoznanie się z problemem niedostosowania sprzętu do możliwości poboru aerozolu przez niemowlę
 7. Zapoznanie się z przykładami inhalatorów poprawnie dobranych do potrzeb niemowlęcia i małego dziecka

Oczekiwane efekty :

 • użytkownik rozumie odrębności nebulizacji u niemowląt i małych dzieci związane z fizjologią oddychania i charakterystyką sprzętu
 • zna wnioski wynikające z ogólnych problemów dawkowania leków wziewnych
 • potrafi dla dowolnego sprzętu, wieku niemowlęcia i stopnia obturacji oszacować z wykorzystaniem tabel dawkowania dawkę dostarczoną na 1 minutę zabiegu
 • uwzględnia w kalkulacji straty wynikające z nieszczelności maseczki

Problemy  tyczące dawkowania w odniesieniu do czasu trwania zabiegu.

Długość trwania nebulizacji
Czas nebulizacji
Czas trwania inhalacji
Czas nebulizacji a nebulizator
Czy cykl dawkowania jest istotny
Efekt terapeutyczny, czas terapii
Ile powinna trwać skuteczna nebulizacja i od jakich czynników zależy
Jak długo powinna trwać inhalacja
Optymalny czas nebulizacji
Optymalny czas zabiegu
Optymalny czas zabiegu nebulizacji
Skuteczny czas zabiegu nebulizacji

Sugerowany sposób korzystania z serwisu :

 1. Wstępne zapoznanie się z nowym podejściem do kwestii dawkowania
 2. Przyswojenie nazewnictwa wykorzystywanego w odniesieniu do teorii dawkowania
 3. Przyswojenie podstawowych pojęć na temat sprzętu z uwzględnieniem wydatku roztworu
 4. Zapoznanie się z rolą stężenia roztworu leku w aspekcie dawki nominalnej
 5. Zapoznanie się z przykładem związku między wydatkiem płynu a czasem trwania nebulizacji
 6. Zapoznanie się z metodologią wykorzystania tabel dawkowania

Oczekiwane efekty :

 • użytkownik rozumie związek między wydatkiem płynu zużywanego przez inhalator a czasem emisji aerozolu
 • użytkownik rozumie związek między stężeniem roztworu stosowanego w nebulizacji a dawką wyemitowaną w czasie trwania zabiegu
 • użytkownik dla dowolnego wydatku urządzenia oraz konkretnego stężenia leku  potrafi przewidzieć przy wykorzystaniu tabel dawkowania dawkę emitowaną na 1 minutę
 • potrafi umiejscowić wnioski z przeprowadzonych oszacowań w ramach ogólnych zaleceń tyczących dawkowania

 

Problemy tyczące dawkowania w odniesieniu do objętości i/lub stężenia używanego leku.

Ile leku trzeba wlać do nebulizatora
Objętość nebulizacji i wysokość dawki stosowanych leków – jak dobierać stężenia
Wpływ roztworów o różnych stężeniach na skuteczność nebulizacji
Sposób stosowania i stężenie leków stosowanych w inhalacji
Stężenie
Objętości podawane do nebulizatora

Sugerowany sposób korzystania z serwisu :

 1. Wstępne zapoznanie się z nowym podejściem do kwestii dawkowania
 2. Przyswojenie nazewnictwa wykorzystywanego w odniesieniu do teorii dawkowania
 3. Zapoznanie się z rolą stężenia leku w odniesieniu do dawki nominalnej
 4. Zapoznanie się z rolą pojemności nebulizatora i jego przestrzeni martwej w odniesieniu do dawki emitowanej
 5. Zapoznanie się z przykładem związku między wydatkiem płynu a czasem trwania nebulizacji

Oczekiwane efekty :

 • użytkownik rozumie znaczenie przestrzeni martwej w odniesieniu do dawki emitowanej
 • użytkownik rozumie związek między wydatkiem płynu zużywanego przez inhalator a czasem emisji aerozolu
 • użytkownik rozumie związek między stężeniem roztworu stosowanego w nebulizacji a dawką wyemitowaną w czasie trwania zabiegu
 • użytkownik dla konkretnego sprzętu potrafi przewidzieć, jakiej objętości leku należy użyć do skutecznego  przeprowadzenia 1 minutowego zabiegu
 •  w stosunku do zabiegu z lekiem o stężeniu 250 µg/1 ml  użytkownik potrafi utrzymać jednakową dawkę dostarczoną wydłużając dwukrotnie czas inhalacji przez podwojenie objętości leku o stężeniu równym 125 µg/1 ml
 • w stosunku do zabiegu z lekiem o stężeniu 250 µg/1 ml  użytkownik potrafi utrzymać jednakową dawkę dostarczoną skracając o połowę czas inhalacji przez wykorzystanie połowy objętości leku o stężeniu równym 500 µg/1 ml

Problemy stosowania “wysokich dawek” leku.

Stosowanie wyższych dawek
Stosowanie wysokich dawek w nebulizacji
Wysokie dawkowanie
Duże dawki u małych dzieci
Problemy z dawkowaniem i sprzętem obliczaniem dawek i stosowaniem wyższych dawek
Jakie są dawki krytyczne dla dzieci

Sugerowany sposób korzystania z serwisu :

 1. Wstępne zapoznanie się z nowym podejściem do kwestii dawkowania
 2. Przyswojenie nazewnictwa wykorzystywanego w odniesieniu do teorii dawkowania
 3. Zapoznanie się ze stratami leku przy konwersji dawki nominalnej na dawkę emitowaną
 4. Zapoznanie się ze stratami leku przy konwersji dawki emitowanej na dawkę dostarczoną bez strat w fazie wdechowej
 5. Zapoznanie się ze stratami leku przy konwersji dawki emitowanej na dawkę dostarczoną z uwzględnieniem strat w fazie wdechowej
 6. Zapoznanie się ze stratami leku przy konwersji dawki dostarczonej na dawkę zdeponowaną
 7. Wykonanie ćwiczenia z “odwrotną” kalkulacją dawek nominalnych dla niepoprawnie dobranego sprzętu i nieszczelności maseczki

Zmniejszanie leków podczas nebulizacji
Jak nebulizować, by zmniejszać straty leku

 1. zapoznanie się z relacją między stopniem obturacji a dawką dostarczoną
 2. Wykonanie ćwiczenia z “odwrotną” kalkulacją dawek nominalnych dla porwanie dobranego sprzętu, krótkiego czasu zabiegu  i  100%  szczelności ustnika

Oczekiwane efekty :

 • użytkownik uzmysławia sobie, że dawkę leku per se winno określać się jako jego masę dostarczoną do organizmu chorego
 • użytkownik rozróżnia mylące i abstrakcyjne pojecie dawki nominalnej, które w rzeczywistości określa technologiczną objętość leku o konkretnym stężeniu niezbędną do wykonania zabiegu
 • użytkownik uzmysławia sobie, że określenie “duże dawki u małych dzieci” należy w rzeczywistości rozumieć jako konieczność wykorzystania większych objetości technologicznych lub wyższych stężeń leku w celu wyrównania dużych strat substancji czynnej
 • użytkownik ma świadomość, że tracony w fazie wydechowej i na skutek nieszczelności układu lek nie dociera do organizmu dziecka i nie powinien nosić nazwy dawki lecz bezpowrotnie traconej masy leku
 • użytkownik potrafi wyjaśnić rodzicom “paradoks nebulizacyjny”  którego istota sprowadza się do bardzo niskich i niskich dawek rzeczywiście dostarczanych do organizmu dziecka towarzyszących wysokim masom leku koniecznym do wykonania zabiegu, zwyczajowo mylnie określanych jako dawka terapeutyczna

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL