inhalacje logo 2b
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

DLA LEKARZA

FAQ – ChPL i rejestracja leku

FAQ – ChPL i rejestracja leku

 

Około 9 %  niejasności wyłonionych w ankiecie dotyczyło problemów refundacji.

Brak wskazań przy oskrzelach
Brak wskazań w oskrzelach
Ceny i refundacje
Listy refundacyjne
Odpłatność
Refundacja
Refundacja i wskazania
Refundacja leków do nebulizacji
Refundacja we wskazaniach
Rejestracja leku
Rejestracja wskazań
Rejestracje
Rodzic chce poznać lek oryginalny
Różnice w CHPL leków stosowanych w nebulizacji
Różnice we wskazaniach
Stężenie leków stosowanych do inhalacji
Zasady refundacji  – wypisanie ryczałtu a skierowanie do specjalisty

 

Ograniczenia wykorzystania serwisu :

  1. Strony poświęcone aerozoloterapii nie są źródłem wiedzy na temat umocowania refundacji w systemie obowiązujących  aktów prawnych.

 

Oczekiwane efekty :

  1. użytkownik kieruje pytania o niejasności prawne do kompetentnych organów i instytucji.
  2. użytkownik ma świadomość, że portale medyczne nie są źródłem prawa
  3. użytkownik zna  źródła prawa, którymi są: konstytucja, ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy i rozporządzenia
  4. użytkownik potrafi odszukać akty normatywne w: Dziennikach Ustaw, Monitorze Polskim i resortowych dziennikach urzędowych

Minimalny wiek dopuszczający zastosowanie konkretnego preparatu wziewnego.
Stan ChPL z Polski dzięki uprzejmości Pana Profesora Michała Pirożyńskiego (stan na dzień 12 marca 2016r)

Nebulizacja

Ambroxoli hydrochloridum – > 6 lat
Aztreonamum – > 6 lat
Budesonidum- > 6 m
Dornasum alfa – > 5 lat
Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum – 14 lat
Fluticasoni propionas – > 4 lat
Iloprostum – nie określono minimalnego wieku
Ipratropii bromidum – > 6 lat
Ipratropii bromidum + Salbutamolum – > 12 lat
Natrii cromoglicas – > 2 lata
Salbutamolum > 18 m
Tobramycinum – > 6 lat
Tobramycinum – > 6 lat

pMDI

Beclomethasonum pMDI > 6 lat
Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus – > 12 lat
Budesonidum pMDI – >6 rok życia
Ciclesonidum pMDI – > 12 rok życia
Fenoterolum + Ipratropii bromidum pMDI – > 6 r.z.
Fenoterolum pMDI – > 6 lat
Fluticasoni propionas + Formoteroli fumaras dihydricus – > 12 lat
Fluticasonum + Salmeterolum pMDI – > 4 lat
Fluticasonum pMDI – > 12 m
Formoterolum pMDI – > 12 lat
Ipratropii bromidum pMDI– > 6 lat
Salbutamolum pMDI– > 5 lat bez komory, niemowlęta z komorą
Salmeterolum pMDI- > 4 lat,

DPI

Aclidini bromidum DPI – > 18 lat
Aclidini bromidum Genuair – > 18 lat
Beclometasoni dipropionas anhydricus + Formoteroli fumaras dihydricus NEXThaler – > 18 lat
Budesondium Easyhaler – > 6 lat
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Turbuhaler – > 6 lat
Budesonidum Aerolizer – > 6 lat
Budesonidum Novolizer – > 6 lat
Budesonidum Turbuhaler – > 6 lat
Colistimethatum natricum DPI – > 6 lat
Colistimethatum natricum DPI- > 2 lat
Fluticasoni furoas + Vilanterolum Ellipta – > 12 lat
Fluticasoni propionas + Salmeterolum Dysk – > 4 lat
Fluticasoni propionas + Salmeterolum Elpenhaler – > 18 lat
Fluticasoni propionas + Salmeterolum Orbicel – > 12 lat
Fluticasoni propionas + Salmeterolum Orbicel- > 12 lat
Fluticasoni propionas Dysk 50, 100 mcg – > 4 lat
Fluticasoni propionas Fantasimo – > 16 lat
Formoteroli fumara Aerolizer – > 6 lat
Formoteroli fumaras Aerolizer (LEK-AM) – > 5 lat
Formoteroli fumaras dihydricus Aerolizer – > 18 lat
Formoteroli fumaras dihydricus Easyhaler – > 6 lat
Formoteroli fumaras dihydricus Turbuhaler – >6 lat
Formoteroli fumaras Fantasimo – > 5 lat
Glycopyrronii bromidum Breezhaler – > 18 lat
Glycopyrronii bromidum Breezhaler – > 18 lat
Indacaterolum + Glycopyrronii bromidum – > 18 lat
Indacaterolum Breezhaler – > 18 lat
Mannitolum DPI – > 18 lat
Mometasoni furoas Twisthaler – > 12 lat
Salbutamolum Dysk – > 4 lat
Salbutamolum Easyhaler – > 4 lat
Salbutamolum Novolizer – > 6 lat
Salmeterolum DPI (LEK-AM) – > 4 lat
Salmeterolum Dysk – > 4 lat
Tobramycinum Podhaler – > 6 lat

Opracowanie prof. dr hab n. med. Michał Pirożynski

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL