inhalacje logo 2b
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

DLA LEKARZA

FAQ – błędy w nebulizacji

FAQ – błędy w nebulizacji

 

Problematyka błędów w nebulizacji zasługuje na usystematyzowanie wykraczające poza zakres spontanicznych zainteresowań respondentów ankiety:

Jak uniknąć błędów nebulizacji
Najczęstsze błędy
Błędy popełnione w trakcie nebulizacji. Co zrobić, aby była efektywna

Wydaje się również, że marginalne potraktowanie zagadnienia przez uczestników badania, na co wskazywałby jedynie 2% udział pytań problemowych w tej kategorii, wymaga  szerszego komentarza.

Zapewne można domyślać się, że pytania o błędy popełniane przy nebulizacji w pewnych aspektach przenikają do problematyki poruszanej w pytaniach o dawkowanie, dobór sprzętu czy inne omawiane wyżej zagadnienia. Można jednak postawić tezę przeciwną i stwierdzić, że pytaniom z innych kategorii nie przyświeca dodatkowy, głębszy cel, jakim jest kwestia obawy o podjęcie błędnych decyzji.

Sugerowany sposób korzystania z serwisu :

  1. Zapoznanie się z zasadami higieny i bezpieczeństwa terapii wziewnej
  2. Zapoznanie się z techniką wykonania inhalacji
  3. Zapoznanie się z artykułem poświęconym błędom popełnianym przy inhalacji
  4. Samodzielne wykonanie ćwiczenia z symulacją wpływu przestrzeni martwej, zbyt wysokich przepływów, rozcieńczania leku i nieszczelności maski na dawkę dostarczona i deponowaną

Oczekiwane efekty :

  • użytkownik potrafi poprawnie przygotować i przeprowadzić zabieg nebulizacji
  • użytkownik uświadamia sobie kluczowe błędy w zakresie higieny i bezpieczeństwa leczenia inhalacyjnego
  • użytkownik uświadamia sobie kluczowe błędy w doborze sprzętu
  • użytkownik uświadamia sobie kluczowe błędy przy przygotowaniu roztworu leku
  • użytkownik uświadamia sobie kluczowe błędy w zakresie szczelności układu (ustnik, maska)

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL