inhalacje logo 2b
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

DLA LEKARZA

FAQ – bezpieczeństwo inhalacji

FAQ – bezpieczeństwo inhalacji

 

Pytania o bezpieczeństwo nebulizacji stanowiły około 4% tematów zajmujących respondentów.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo stosowania GKS
Bezpieczeństwo stosowania leków w nebulizacji, sterydofobia
Bezpieczeństwo terapii
Czy duże dawki u dzieci są bezpieczne
Kwestia bezpieczeństwa sterydów
Czy duże dawki u małych dzieci są bezpieczne
Potencjalne efekty uboczne stosowania leków w nebulizacji u dzieci
Przeciwwskazania do nebulizacji
Skutki uboczne
Sterydofobia
Wiek pacjenta
Działania uboczne
Interakcje z lekami
Wzrost kostny
Nebulizacja a wzrost kostny
Wpływ nebulizacji na wzrost kostny
Wpływ nebulizatora na wzrost kostny
Po jakim czasie stosowania jest wpływ na organizm

Sugerowany sposób korzystania z serwisu :

 1. Zapoznanie się z poprawną techniką wykonywania inhalacji
 2. Zapoznanie się z problemami higieny i bezpieczeństwa otoczenia w trakcie zabiegu
 3. Zapoznanie się ze związkiem frakcji FPF i CPF z efektywnością leczenia i ryzykiem działań niepożądanych
 4. Zapoznanie się z problemem dawkowania leków
 5. Zapoznanie się ze specyfiką rozkładu receptorów w drzewie oskrzelowym
 6. Zapoznanie się z problematyką biodostępności, powinowactwa i selektywności cząstek leków

Oczekiwane efekty :

 • użytkownik ma szeroki horyzont pojmowania bezpieczeństwa terapii obejmujący oprócz pacjenta również bezpieczeństwo osób mających kontakt z wydychanym przez niego aerozolem
 • użytkownik potrafi skojarzyć wzrost ryzyka niecelowej ekspozycji na lek w przypadku niewłaściwej techniki inhalacji w odniesieniu do pacjenta i osób postronnych z niepoprawnie dobranym sprzętem i techniką zabiegu
 • użytkownik ma świadomość znaczenia roli frakcji grubo cząsteczkowej w generowaniu ryzyka działań niepożądanych w przypadku leczenia dolnych dróg oddechowych
 • użytkownik ma świadomość znaczenia roli frakcji drobnocząsteczkowej w generowaniu ryzyka działań systemowych w przypadku leczenia górnych dróg oddechowych
 • użytkownik kojarzy rozkład typów receptorów i uświadamia sobie związek nieoprawnej depozycji poza obszarem planowanym ze zbędnym ryzykiem podania preparatu
 • użytkownik uzmysławia sobie możliwość wpływu na biodostępność leku poprzez wykorzystanie innej formy chemicznej leku z danej grupy terapeutycznej

 

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL