inhalacje logo 2b
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

DLA LEKARZA

FAQ – inni już o to zapytali

W roku 2015 z inicjatywy i przy wsparciu Sponsora serwisu możliwe było przeprowadzenie wśród lekarzy ankiety na temat leczenia inhalacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem nebulizacji. Uzyskano 225 możliwych do przetworzenia odpowiedzi na pytanie: Które zagadnienia dotyczące nebulizacji są najbardziej problematyczne? oraz 204 odpowiedzi na pytanie : Które tematy z zakresu nebulizacji są dla Pani/Pana Doktora najbardziej interesujące i mogą być przydatne w codziennej pracy? Dzięki nim można dokonać próby wstępnej analizy potrzeb warsztatowych i kręgu zainteresowań potencjalnych użytkowników serwisu.

Kategorie odpowiedzi na pytanie 1

 • 26 %    dawkowanie leków
 • 23 %    mieszanie leków
 • 13 %   dobór urządzenia
 • 10 %    technika inhalacji
 •  9 %    ChPL i rejestracja leków
 •  8 %    problemy kliniczne
 •  4 %    szkolenie pacjentów
 •  4 %    bezpieczeństwo nebulizacji
 •  2 %    błędy w nebulizacji
 • <1 %    fizjologia
 • <1 %    inne

Kategorie odpowiedzi na pytanie 2

 • 23 %    dawkowanie leków
 • 20 %    dobór urządzenia
 • 18 %    problemy kliniczne
 • 16 %    technika inhalacji
 • 10 %    bezpieczeństwo nebulizacji
 •   4 %    ChPL i rejestracja leków
 •   2 %    szkolenie pacjentów
 • <1 %    błędy w nebulizacji

Wyniki zestawione łącznie z 429 odpowiedzi na wyżej wymienione  pytania ankietowe

 • 24 %    dawkowanie leków
 • 16 %    dobór urządzenia
 • 16 %    mieszanie leków
 • 13 %    problemy kliniczne
 • 13 %    technika inhalacji
 •   7 %    ChPL i rejestracja leków
 •   7 %    bezpieczeństwo nebulizacji
 •   3 %    szkolenie pacjentów
 •   1 %    błędy w nebulizacji
 • < 1 %    fizjologia oddychania
 • <1 %    inne
W dziale FAQ znaleźć można odniesienia do typowych problemów zgłaszanych w odpowiedzi na pytania ankietowe. Wyłonione kategorie odpowiedzi uszczegółowiono podziałem na typowe grupy problemów. Dla każdej grupy problemów zaproponowano prosty algorytm wykorzystania treści serwisu do podniesienia poziomu iwedzy na tematy problematyczne i/lub interesujące potencjalnego odbiorcę.

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL