Aerozoloterapia • Precyzyjne dawkowanie leków w inhalacji

Aerozoloterapia – zasady racjonalnego leczenia i ponadto narzędzia wspomagające efektywne dawkowanie leków. Serwis dla pacjentów i lekarzy.

Nebulizacja – innymi słowy precyzyjna aerozoloterapia – pozwala na kalkulację dawki leku (w postaci aerozolu) docierającego do górnych oraz dolnych dróg oddechowych.

Jest to szczególnie istotne, ponieważ w technice tej straty leku są przyczyną rozbieżności między objętością leku użytą do zabiegu a objętością leku zdeponowaną w miejscu docelowym

Jak planować aerozoloterapię

Poprawnie planowana oraz świadomie konstruowana aerozoloterapia jest skuteczna, ponieważ korzysta z obiektywnych i powszechnie dostępnych paramentów, takich jak:

 • wiek pacjenta, masa ciała itd.
 • wartość TV, czyli objętość wdechu pacjenta
 • częstości oddechów na minutę oraz stopnia nasilenia duszności (proporcji fazy wdechu do wydechu)

Wiek pacjenta w istotnym stopniu determinuje pojemność płuc, objętość oddechową, tempo oddychania oraz inne istotne dla aerozoloterapii parametry, niemniej jednak istotna jest zdolność do przestrzegania zasad samej procedury. Z oczywistych względów niemowlęta i małe dzieci nie są w stanie świadomie dążyć do eliminacji błędów technicznych zabiegu.

Racjonalna aerozoloterapia wymaga uwzględnienia specyfiki:

 • /a>
  • ilości (objętości) produkowanego aerozolu
  • tempa zużywania leku
 • aerozolu
  • udziału frakcji drobnej (FPF) w globalnej masie aerozolu
  • wartości MMAD chmury cząstek leku
 • stosowanego leku
  • stężenia substancji czynnej w roztworze lub zawiesinie
  • punktu uchwytu dla substancji czynnej w obszarze dróg oddechowych

Metody jakimi prowadzona jest aerozoloterapia

Aerozoloterapia prowadzona z wykorzystaniem pMDI, pMDI+KI czy DPI, w przeciwieństwie do nebulizacji, dlatego praktycznie wyklucza wykorzystanie wiedzy o sprzęcie i jakości aerozolu w planowaniu zabiegu i próbach oszacowania dostarczanej i deponowanej dawki leku. Przede wszystkim dzieje się tak za sprawą nie ujawniania w dokumentacji kluczowych, wymienionych wyżej danych opisujących sprzęt i chmurę aerozolu

Serwis aerozoloterapia .pl, dzięki wsparciu Sponsora poświęcony jest tym właśnie zagadnieniom.

Pierwsza lista słów przejściowych

Zwroty „aby”, „abym”, „abyśmy”, „abyś”. Znaki „abyście”, „acz”, „aczkolwiek”, „albowiem”, „ale”, „aliści”.

Druga lista słów przejściowych

Zdanie „bo”, „bowiem”. Może też być „bynajmniej”, „choć”, „chociaż”, „chociażby”, „czyli”, „dlatego”.

Trzecia lista słów przejściowych

Zdanie „dodatkowo”, „dopóki”, „dotychczas”.

lista słów przejściowych

Układ „faktycznie”, „gdy”, „gdyż”, „jakkolwiek”, „iż”, „jednak”, „jednakże”, „jeśli”, „kiedy”, „lecz”, „mianowicie”, „mimo”.

Kolejna lista słów przejściowych

Wyrazy „np”, „najpierw”, „następnie”, „natomiast”, „ni”, „niemniej”, „niż”, „notabene”, „oczywiście”, „ogółem”, „ostatecznie”, „owszem”, „podobnie”.

Następna lista słów przejściowych

Zdanie „podsumowując”, „pokrótce”, „pomimo”, „ponadto”. Zdanie „ponieważ”, „poprzednio”, „potem”, „później”. Słowa „przecież”, „przeto”, „przynajmniej”, „raczej”, „również”, „rzeczywiście”, „skoro”, „także”.

Jeszcze innalista słów przejściowych

Zwroty „też”, „toteż”, „tudzież”, „tymczasem”, „wedle”, „według”, „więc”. Zdanie „właściwie”, „wobec”, „wpierw”, „wprawdzie”. Zdanie „wreszcie”, „wskutek”, „wstępnie”, „wszakże”. Zdanie „wszelako”, „zamiast”, „zanim”, „zarówno”, „zaś”, „zatem”, „zresztą”, „zwłaszcza”, „żeby”, „żebym”, „żebyś”, „żebyście”, „żebyśmy”.

inhalacje logo 2b

AEROZOLOTERAPIA.PL

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

AEROZOLOTERAPIA.PL

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

 

2015-2024 © AEROZOLOTERAPIA.PL

AEROZOLOTERAPIA.PL

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

AEROZOLOTERAPIA.PL

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

 

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL