Aerozoloterapia • Precyzyjne dawkowanie leków w inhalacji

Aerozoloterapia – zasady racjonalnego leczenia i ponadto narzędzia wspomagające efektywne dawkowanie leków. Serwis dla pacjentów i lekarzy.

Nebulizacja – innymi słowy precyzyjna aerozoloterapia – pozwala na kalkulację dawki leku (w postaci aerozolu) docierającego do górnych oraz dolnych dróg oddechowych.

Jest to szczególnie istotne, ponieważ w technice tej straty leku są przyczyną rozbieżności między objętością leku użytą do zabiegu a objętością leku zdeponowaną w miejscu docelowym

Jak planować aerozoloterapię

Poprawnie planowana oraz świadomie konstruowana aerozoloterapia jest skuteczna, ponieważ korzysta z obiektywnych i powszechnie dostępnych paramentów, takich jak:

 • wiek pacjenta, masa ciała itd.
 • wartość TV, czyli objętość wdechu pacjenta
 • częstości oddechów na minutę oraz stopnia nasilenia duszności (proporcji fazy wdechu do wydechu)

Wiek pacjenta w istotnym stopniu determinuje pojemność płuc, objętość oddechową, tempo oddychania oraz inne istotne dla aerozoloterapii parametry, niemniej jednak istotna jest zdolność do przestrzegania zasad samej procedury. Z oczywistych względów niemowlęta i małe dzieci nie są w stanie świadomie dążyć do eliminacji błędów technicznych zabiegu.

Racjonalna aerozoloterapia wymaga uwzględnienia specyfiki:

 • sprzętu
  • ilości (objętości) produkowanego aerozolu
  • tempa zużywania leku
 • aerozolu
  • udziału frakcji drobnej (FPF) w globalnej masie aerozolu
  • wartości MMAD chmury cząstek leku
 • stosowanego leku
  • stężenia substancji czynnej w roztworze lub zawiesinie
  • punktu uchwytu dla substancji czynnej w obszarze dróg oddechowych

Metody jakimi prowadzona jest aerozoloterapia

Aerozoloterapia prowadzona z wykorzystaniem pMDI, pMDI+KI czy DPI, w przeciwieństwie do nebulizacji, dlatego praktycznie wyklucza wykorzystanie wiedzy o sprzęcie i jakości aerozolu w planowaniu zabiegu i próbach oszacowania dostarczanej i deponowanej dawki leku. Przede wszystkim dzieje się tak za sprawą nie ujawniania w dokumentacji kluczowych, wymienionych wyżej danych opisujących sprzęt i chmurę aerozolu

Serwis aerozoloterapia .pl, dzięki wsparciu Sponsora poświęcony jest tym właśnie zagadnieniom.

Pierwsza lista słów przejściowych

Zwroty „aby”, „abym”, „abyśmy”, „abyś”. Znaki „abyście”, „acz”, „aczkolwiek”, „albowiem”, „ale”, „aliści”.

Druga lista słów przejściowych

Zdanie „bo”, „bowiem”. Może też być „bynajmniej”, „choć”, „chociaż”, „chociażby”, „czyli”, „dlatego”.

Trzecia lista słów przejściowych

Zdanie „dodatkowo”, „dopóki”, „dotychczas”.

lista słów przejściowych

Układ „faktycznie”, „gdy”, „gdyż”, „jakkolwiek”, „iż”, „jednak”, „jednakże”, „jeśli”, „kiedy”, „lecz”, „mianowicie”, „mimo”.

Kolejna lista słów przejściowych

Wyrazy „np”, „najpierw”, „następnie”, „natomiast”, „ni”, „niemniej”, „niż”, „notabene”, „oczywiście”, „ogółem”, „ostatecznie”, „owszem”, „podobnie”.

Następna lista słów przejściowych

Zdanie „podsumowując”, „pokrótce”, „pomimo”, „ponadto”. Zdanie „ponieważ”, „poprzednio”, „potem”, „później”. Słowa „przecież”, „przeto”, „przynajmniej”, „raczej”, „również”, „rzeczywiście”, „skoro”, „także”.

Jeszcze innalista słów przejściowych

Zwroty „też”, „toteż”, „tudzież”, „tymczasem”, „wedle”, „według”, „więc”. Zdanie „właściwie”, „wobec”, „wpierw”, „wprawdzie”. Zdanie „wreszcie”, „wskutek”, „wstępnie”, „wszakże”. Zdanie „wszelako”, „zamiast”, „zanim”, „zarówno”, „zaś”, „zatem”, „zresztą”, „zwłaszcza”, „żeby”, „żebym”, „żebyś”, „żebyście”, „żebyśmy”.

inhalacje logo 2b

AEROZOLOTERAPIA.PL

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

 

CO ZNAJDZIESZ W PORTALU DLA PACJENTA?

Inhalacje, czyli leczenie wziewne chorób dróg oddechowych to popularna i jednocześnie preferowana forma terapii.
W portalu dla pacjenta znajdziesz proste wyjaśnienia sposobów wykonania skutecznej i bezpiecznej inhalacji. Poznasz przyczyny, które mogą prowadzić do terapii zbyt niską dawką leku a zatem obniżać efektywność leczenia. Poznasz zasady obsługi inhalatorów, praktyczne wskazówki jak poprawnie dobrać sprzęt do inhalacji, pobierzesz broszury oraz zdobędziesz inne przydatne wiadomości...
WEJDŹ

PROFESJONALNA TERAPIA INHALACYJNA

Nowoczesne i precyzyjne leczenie wziewne łączy w sobie elementy wiedzy na temat specyfiki chorób dróg oddechowych, stosowanych leków, wykorzystywanego sprzętu oraz charakterystyki tworzonego aerozolu. Dzięki tej wiedzy możliwe jest racjonalne oszacowanie dawki leku docierającej do dróg oddechowych pacjenta. Poznaj powiązania miedzy stanem klinicznym, typem inhalatora a dostarczaną dawką leku. Skorzystaj z kompendium wiedzy na temat racjonalnie prowadzonej terapii. Poznaj i używaj bezpłatnie narzędzi pomocnych w określeniu dawkowania leków wziewnych
WEJDŹ

AEROZOLOTERAPIA.PL

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

 
KALKULATOR

SPONSOREM SERWISU JEST

© 2015-2021 AEROZOLOTERAPIA.PL

SONSOREM SERWISU JEST
© 2015-2021 AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL

UWAGA

Opuszczasz serwis aerozoloterapia.pl

Treści na kolejnych stronach są administrowane przez niezależnego operatora  nie powiązanego z serwisem AEROZOLOTERAPIA.PL